UWAGA !

Wnioski o przyznanie miejsc w domu studenckim w roku akad. 2019/2020 studenci kontynuujący studia składają w terminie do 30 czerwca, a kandydaci przyjęci na studia w terminie do 25 września

Do podania należy dołączyć informację o dochodach i składkach na ubezpieczenie zdrowotne za 2018 r.

Podania można pobierać w Dziekanacie lub wydrukować ze strony internetowej.