Dziekan Wydziału Prawa

prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
wp-sekr@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 46