Harmonogram czynności stypendialnych

W związku z koniecznością dostosowania modułu stypendialnego w systemie USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że z Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji nadchodzą na bieżąco modyfikacje wniosków stypendialnych.

Harmonogram czynności stypendialnych w Uniwersytecie w Białymstoku zostanie opublikowany w dniach 10-14 października 2019 r.

 

Informacja zaczerpnięta ze strony: www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/modyfikacje-wnioskow-stypendialnych