Mgr Aleksandra Stachelska laureatką konkursu na najlepszy artykuł naukowy młodego kryminologa

Mgr Aleksandra Stachelska, asystent naukowym w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych oraz doktorantka w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB została laureatką konkursu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii oraz Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości na najlepszy artykuł naukowy młodego kryminologa, z artykułem "The crime of identity theft as an aftermath of the development of modern technologies – legal and criminological aspects of the phenomenon in Poland".

Mgr Aleksandra Stachelska jest jedyną Polką oraz jedną z 10 osób z całego świata, które otrzymały to wyróżnienie. Nagrodą w konkursie jest wystąpienie na 19. Światowym Kongresie Kryminologii w Katarze (Doha) – organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz opłaty konferencyjnej, a także opublikowanie artykułu w czasopiśmie International Annals of Criminology publikowanym przez Cambridge Press.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Więcej informacji pod adresem: