V polsko-japońska międzynarodowa konferencja naukowa

Data wydarzenia 09-09-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V polsko-japońskiej międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sztuka w świetle prawa karnego i kryminologii, która odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 10:45 w sali 215 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

V polsko-japońska międzynarodowa konferencja naukowa wiąże się z obchodami 100-lecia nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą w zakresie zagadnień obejmujących szeroko rozumianą sztukę oraz promowanie założeń Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, której jednym z celów (11.4) jest „Wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego".

Podczas konferencji wystąpią naukowcy zarówno z Polski jak i z Japonii. Zostanie ona uświetniona wykładem gościa honorowego – prof. Minoru Yokoyama, Professor Emeritus of Kokugakuin University, który przybliży zgromadzonym tematyką oszustw związanych z dziełami sztuki z japońskiej perspektywy.

Osoby zaintersowane otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa biernego prosimy o wysłanie maila na adres mcbiek@uwb.edu.pl do 7 września 2019 r.