Zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku, bądź też odświeżyć swoje umiejętności.

Zajęcia w wymiarze 40 godzin rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Pierwsze spotkanie odbędzie się  7 listopada 2019 r., o godz. 18:00, w sali 48, przy Pl. NZS 1. Rejestracja w systemie USOSweb potrwa w dniach od 7 października do 10 listopada 2019 r.

Wszelkie pytania należy kierować do osoby prowadzącej - mgr Aliny Pawłowskiej, na adres: alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub na adres sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:spnjo@uwb.edu.pl