Zebranie wyborcze Nauczycieli Akademickich nie mających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

W dniu 21 października 2019 r. odbędzie się zebranie wyborcze celem dokonania wyboru dwóch przedstawiciela do Rady Wydziału Prawa. 

 

Więcej