Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Aplikacje prawnicze Strona główna / Aplikacje prawnicze / Informacje ogólne

 

Informacje ogólne:
 
 
Egzaminy na aplikacje prawnicze to temat budzący uzasadnione zainteresowanie dużej części studentów i  absolwentów wydziałów prawa w całej Polsce. Jak wykazują badania przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, około 86% studentów prawa potencjalnie zainteresowanych jest wykonywaniem w przyszłości jednego z zawodów prawniczych. Oznacza to, że będą oni musieli przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikacje. Wskazuje to potencjalnie na dużą konkurencję i konieczność dobrego merytorycznego przygotowania przyszłych kandydatów na aplikacje.
 
Wymagania stawiane kandydatom na aplikacje są bardzo wysokie. Niezbędne jest opanowanie bardzo szerokiego zakresu wiedzy z różnych gałęzi prawa. Kandydaci na aplikację sędziowsko – prokuratorską dodatkowo muszą również posiadać umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy merytorycznej podczas rozwiązywania kazusów.
W celu odświeżenia i uporządkowania wiedzy w zakresie wymaganym na egzaminach wstępnych na aplikacje, Wydział Prawa w Białymstoku postanowił wyjść naprzeciw wymogom stawianym studentom i absolwentom prawa przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przygotował zupełnie nową, ulepszoną formułę kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze.
 
Kurs prowadzony będzie zarówno przez pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak i przez cenionych białostockich praktyków wykonujących zawody prawnicze. Organizatorom kursu zależy bowiem, by prowadzone przez kadrę dydaktyczną zajęcia z poszczególnych dziedzin prawa były nie tylko powtórzeniem akademickiego wykładu, ale również ukazywały praktyczne aspekty funkcjonowania analizowanych instytucji, istotne dla dalszej praktycznej nauki zawodu.
 
Ponadto, zdaniem organizatorów kursu, wprowadzenie zajęć praktycznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i absolwentów, którzy, jak wskazują badania przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, odczuwają niedobór tego typu zajęć w procesie kształcenia (zadeklarowało to aż 87% badanych studentów). Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne prowadzone przez przedstawicieli praktyki powinny czynić zadość wymaganiom stawianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
Organizatorzy kursu są przekonani, że połączenie wiedzy i doświadczania praktyków będzie stanowiło ogromną pomoc w przygotowaniach do egzaminów wstępnych, a jednocześnie zaowocuje znaczącym efektywnością w zdawalności kandydatów na wybrane aplikacje prawnicze.

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku