Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Aplikacje prawnicze Strona główna / Aplikacje prawnicze / Forma zajęć
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze obejmuje zajęcia podzielone na bloki tematyczne, w tym:
 
a)      w formie zajęć teoretycznych (wszystkie aplikacje) – warsztaty
 
Zajęcia będą miały formę warsztatów, podczas których prezentowany będzie materiał będący przedmiotem egzaminu. Prowadzący poszczególne przedmioty będą kłaść nacisk na te instytucje, które łatwo da się „ubrać” w pytania testowe oraz zagadnienia budzące szczególne wątpliwości.
 
b)      w formie zajęć praktycznych z metodologii rozwiązywania testów (wszystkie aplikacje)
 
c)      w formie zajęć praktycznych (wszystkie aplikacje) – rozwiązywanie testów
 
Po omówieniu zagadnień dotyczących danego bloku tematycznego uczestnicy kursu pod okiem specjalistów przystąpią do rozwiązywania przykładowych testów i dyskusji dotyczących najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach wstępnych.
 
d)     w formie zajęć praktycznych z metodologii rozwiązywania kazusów i rozwój umiejętności argumentacji prawniczej (aplikacje sędziowska i prokuratorska)
 
e)      w formie zajęć praktycznych (aplikacje sędziowska i prokuratorska) – rozwiązywanie kazusów doskonalące umiejętność ich rozwiązywania i rozwijające umiejętność argumentacji prawniczej. Wprowadzenie komponentu praktycznego podyktowane jest wprowadzeniem części praktycznej do egzaminu na aplikację sądowo-prokuratorską.
 
Pragniemy skoncentrować się na głównych przedmiotach, które wymagane są na egzaminach wstępnych na aplikacje. Dlatego też została zwiększona liczba godzin z prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa i postępowania administracyjnego.

Zajęcia zakończoną się egzaminem próbnym dla osób chętnych.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku