Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Aplikacje prawnicze Strona główna / Aplikacje prawnicze / Kadra


Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim przez cenionych białostockich praktyków wykonujących zawody prawnicze, jak również pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Mamy nadzieję, że tak dobrane grono wykładowców skutecznie pomoże uczestnikom wszechstronnie przygotować się do egzaminu na aplikację i do praktycznej nauki zawodu. Poniżej znajduje się lista prowadzących zajęcia, która może ulec zmianom.
 
PRAWO CYWILNE MATERIALNE
SSO Jacek Malinowski
 
POSTĘPOWANIE CYWILNE
SSR Wojciech Jabłoński
 
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
adw. Jowita Grochowska 
PRAWO KARNE MATERIALNE
SSO Tomasz Szczęsny Szymański - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, III Wydział Karny
 
POSTĘPOWANIE KARNE
PRAWO KARNE SKARBOWE
PRAWO WYKROCZEŃ I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA
adw. Jowita Grochowska 
 
PRAWO GOSPORADCZE (KRS, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej)
dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
 
PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH
r. pr. Marek Zaremba
 
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, WEKSLOWE I CZEKOWE
r. pr. Marek Zaremba
 
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
SSR Marta Kiszowara
 
PRAWO ADMINISTRACYJNE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE
SWSA dr Mirosław Wincenciak
dr Artur Modrzejewski
 
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
dr Tomasz Dubowski
 

PRAWO KONSTYTUCYJNE

dr Lech Jamróz
 
USTRÓJ SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH
adw. Jowita Grochowska – Ustawa Prawo o adwokaturze
r.pr. Marek Zaremba - Ustawa o radcach prawnych
notariusz Małgorzata Orzel – Ustawa Prawo o notariacie
 
ROZWIĄZYWANIE KAZUSÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO
SSR Wojciech Jabłoński
 
ROZWIĄZYWANIE KAZUSÓW Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO
SSO Tomasz Szczęsny Szymański 
 
ROZWIĄZYWANIE KAZUSÓW Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
dr Artur Modrzejewski
 
PRAKTYCZNE ASPEKTY ODBYWANIA APLIKACJI

 

zostanie podane w terminie późniejszym

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku