Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Aplikacje prawnicze Strona główna / Aplikacje prawnicze / Warunki uczestnictwa
KRYTERIA KWALIFIKACJI

1.      Prawidłowe wypełnienie formularza (W ZAŁĄCZENIU) i
przesłanie go w terminie DO 28 LUTEGO 2018 R. na adres
aplikacjeprawnicze@uwb.edu.pl

2.      Dokonanie opłaty za uczestnictwo w Kursie (dane do  wpłaty
znajdują się poniżej) w terminie do 28 lutego 2018 r. oraz
przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres
aplikacjeprawnicze@uwb.edu.pl

3.      Liczba miejsc jest ograniczona. W kursie mogą brać udział
Studenci i Absolwenci kierunku Prawo. Rekrutacja trwa do wyczerpania
miejsc NIE PÓŹNIEJ, NIŻ DO 28 LUTEGO 2018 R.

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje
prawnicze wynosi:
GRUPA 1 (aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza): 1200

GRUPA 2 (aplikacja sędziowska i prokuratorska): 1500 ZŁ

Numer konta, na który należy dokonywać opłat za uczestnictwo w
kursie:
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BANK MILLENNIUM 79 1160 2202 0000 0002 4179 4289
z dopiskiem „Kurs na aplikacje prawnicze” 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku