Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Aplikacje prawnicze Strona główna / Aplikacje prawnicze / Warunki uczestnictwa
KRYTERIA KWALIFIKACJI

1.      Prawidłowe wypełnienie formularza (W ZAŁĄCZENIU) i przesłanie go w terminie DO 28 LUTEGO 2019 R. na adres aplikacjeprawnicze@uwb.edu.pl

2.      Dokonanie opłaty za uczestnictwo w Kursie (dane do  wpłaty znajdują się poniżej) w terminie do 28 lutego 2019 r. oraz przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres aplikacjeprawnicze@uwb.edu.pl

3.      Liczba miejsc jest ograniczona. W kursie mogą brać udział Studenci i Absolwenci kierunku Prawo. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc NIE PÓŹNIEJ, NIŻ DO 28 LUTEGO 2019 R.

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze wynosi:

GRUPA 1 (aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza): 1000 ZŁ
Warunkiem do stworzenia grupy jest zarejestrowanie co najmniej 25 osób.

GRUPA 2 (aplikacja sędziowska i prokuratorska): 1300 ZŁ
Warunkiem do stworzenia grupy jest zarejestrowanie co najmniej 15 osób.


Numer konta, na który należy dokonywać opłat za uczestnictwo w kursie:
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU BANK MILLENNIUM 79 1160 2202 0000 0002 4179 4289
z dopiskiem „Kurs na aplikacje prawnicze”
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku