Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Aplikacje prawnicze Strona główna / Aplikacje prawnicze / Materiały szkoleniowe
 
 
Uczestnicy Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze otrzymają materiały w formie elektronicznej, które są udostępniane na poszczególne bloki zajęć szkoleniowych, w tym:
-        specjalnie przygotowane ćwiczenia i testy umożliwiające weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności,
-        konspekty z warsztatów,
-        dodatkowe materiały szkoleniowe.
 
Na zajęciach z poszczególnych bloków szkoleniowych uczestnicy Kursu zobowiązani są posiadać akty prawne uwzględniające aktualny stan prawny.
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku