Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Aplikacje prawnicze Strona główna / Aplikacje prawnicze / Materiały szkoleniowe
Uczestnicy Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze otrzymają materiały w formie elektronicznej, które są udostępniane na poszczególne bloki zajęć szkoleniowych, w tym:
·         specjalnie przygotowane ćwiczenia i testy umożliwiające weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności,
·         konspekty z warsztatów,
·         dodatkowe materiały szkoleniowe.
 
Ponadto, Uczestniczy mogą korzystać z bazy ArsLege, dostępnej w czytelni Wydziału Prawa UwB.
 
Na zajęciach z poszczególnych bloków szkoleniowych uczestnicy Kursu zobowiązani są posiadać akty prawne uwzględniające aktualny stan prawny.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku