Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Kierownik:
Prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

ok.: 306
Tel.: (+48 85) 745-71-63
Fax.: (+48 85) 740-60-89

 

 

 

 

Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

Specjalność naukowa:

  • Prawo międzynarodowe publiczne
  • Prawo organizacji międzynarodowych
  • Prawo Unii Europejskiej
  • Rozwój regionalny i fundusze europejskie
  • Partnerstwo publiczno – prywatne

Email: m.perkowski@uwb.edu.pl

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku