Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Kierownik:
Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz


Pokój: Pokój: 106
Telefon: Tel. (+48 85) 745-76-98
Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Kierownik Katedry:

Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz


Specjalność naukowa:
•    Prawo cywilne
•    Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej)
•    Prawo prasowe
•    Publiczne prawo gospodarcze
•    Ochrona danych osobowych
•    Prawo reklamy

 
Email: sienczylo@uwb.edu.pl

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku