Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Kierownik:
Prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski

Katedra Prawa Administracyjnego

Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej

Pok.: 318
Tel.: (+48 85) 745-71-91
Fax.: (+48 85) 740-60-89


Kierownika Zakładu:

dr hab. Czech Ewa, prof. UwB

Email: e.czech@uwb.edu.pl

 

Zakład Postępowania Administracyjnego

Pok.: 302
Tel.: (+48 85) 745-71-54
Fax.: (+48 85) 740-60-89


Kierownik Zakładu

Prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski

Specjalność naukowa:

  • prawo administracyjne
  • postępowanie administracyjne
  • sądownictwo administracyjne

Email: kijowski@uwb.edu.pl

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku