Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencje Relacje Konkursy
Konkurs na stanowisko: asystent Zakład Prawa Handlowego
Trwa kolejna edycja naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Konkurs na esej organizowany przez CGTrader
II Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Konkurs na stanowisko asystenta naukowego Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
Konkurs na stanowisko asystenta Katedry Prawa Własności Intelektualnej
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku