Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Tu warto studiować ! Strona główna / Tu warto studiować !

Tu warto studiować! Dlaczego?
 
 
PRESTIŻ
 
Ponieważ Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku należy do czołówki uniwersyteckich wydziałów prawa w Polsce. W 2012 r. roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi certyfikat za prowadzenie najlepszego kierunku studiów w Polsce! Następnie w 2013 r. powołany przy Ministrze Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych potwierdził wysoką jakość kształcenia przyznając nam doskonałą ocenę parametryczną, która uplasowała Wydział na I miejscu w kategorii naukowej „A” wśród wydziałów prawa w Polsce. Utrzymujemy też wysoką pozycję w rankingach: w I Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej, opublikowanym w 2013 r. zajęliśmy III miejsce, w kolejnym - I miejsce, w 2015 r. i w 2016 r. zajęliśmy II miejsce, zaś w opublikowanym w 2017 r. III miejsce wśród wydziałów prawa w Polsce! Przyszli pracodawcy naszych absolwentów z pewnością to docenią.
 
 
 
   
 
Źródło: fot. Rzeczpospolita 
 
   
 
ROZWÓJ
Ale studia na Wydziale Prawa UwB to nie tylko prestiż. To przede wszystkim szansa na naprawdę dobre wykształcenie i rozwój osobisty. Bo my także potrafimy docenić tych, którzy się wyróżniają. Oprócz stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendiów dla najlepszych studentów (które otrzymują także studenci niestacjonarni) rokrocznie Dziekan przyznaje również nagrody indywidualne dla wyróżniających się osób. Najlepsi studenci studiów niestacjonarnych (ci, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w roku akademickim) mogą zostać przeniesieni na studia stacjonarne. Każdy student naszego Wydziału ma możliwość swobodnego rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych (mamy ich ponad 20!) i organizacjach studenckich. Do dyspozycji studentów jest baza sportów wodnych w Węgorzewie, a także bezpłatna sala gimnastyczna oraz siłownia. Zarówno studenci stacjonarni, jak i niestacjonarni mogą uczestniczyć w programie Erasmus + i przez semestr lub dwa studiować na jednej z 60 uczelni w całej Europie, a także w ramach programu MOST -  część studiów odbyć na innej polskiej uczelni.
 
 
 

 

Źródło: fot. Zasoby fotogalerii Wydziału Prawa UwB.

 
 
 
KARIERA
Naszych studentów przygotowujemy do wejścia na rynek pracy. Odbywają praktyki m.in. w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych i konsultingowych. Doświadczenie zdobywają również praktykując w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie udzielają porad mieszkańcom Białegostoku  i regionu. W 2016 r. „Rzeczpospolita” w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych przygotowała I Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Nasza Wydziałowa Poradnia Prawna zajęła zaszczytne drugie miejsce w Polsce. (http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/news.php?n=2123&npage=6). Dla studentów V roku i absolwentów naszego Wydziału organizujemy kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

 

 
 
  
KOMFORT
Na naszym Wydziale studiuje się w komfortowych warunkach.  Już sama lokalizacja jest doskonała: budynek Wydziału znajduje się w samym centrum Białegostoku, z dobrym dojazdem komunikacją miejską. Zmotoryzowani mają do dyspozycji parking. Co ważne – nasza siedziba jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: ma podjazdy i windę.
 
 
Wszystkie sale wykładowe i ćwiczeniowe są wyposażone w urządzenia multimedialne. Nasza główna aula wykładowa - z 380 miejscami - wyposażona jest w system nagłośnienia konferencyjnego, system prezentacji obrazu i cyfrowy system tłumaczeń symultanicznych. Jest też wyposażona w pętlę induktofoniczną wspomagającą słyszenie osób niedosłyszących. Aula jest klimatyzowana, ze sterowanym oświetleniem. Jedno z wydziałowych pomieszczeń przystosowane jest do prowadzenia symulacji rozpraw sądowych, a Pracownia Kryminalistyki jest wyposażona w sprzęt do badania autentyczności dokumentów, modele broni palnej, a także zestawy do badania zawartości m.in. dysków twardych, przenośnych, oraz telefonów komórkowych, tabletów.
 
Wydział posiada własną bibliotekę. W zbiorach biblioteki znajdują się wydawnictwa (krajowe i zagraniczne) z zakresu prawa i nauk pokrewnych (tj. administracja, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe, kryminalistyka, kryminologia), a także z nauk społecznych i politycznych. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Czytelnia naukowa dysponuje 66 miejscami. W katalogach znajduje się 14 stanowisk komputerowych oraz 1 stanowisko dostosowane do potrzeb osób niedowidzących. Użytkownicy biblioteki mają możliwość korzystania z wielu internetowych prawniczych baz danych (w tym publikacji krajowych i zagranicznych), m.in.: Lex, Legalis, Polska Bibliografia Prawnicza, Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line, Czytelnia książek on-line (Ebsco Ebooks, Ibuklibra, Springer), Arslege, Legal Source.  
 
 
Dostęp do tych baz jest również możliwy w Pracowni Komputerowej. Posiada ona 20 stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego internetu. Studenci, pracownicy i goście mogą też korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu – EDUROAM. Ponadto na terenie Wydziału funkcjonują dwa tzw. „info – kioski” – terminale, umożliwiające dostęp do zasobów strony internetowej Wydziału. Natomiast system USOSWeb umożliwia dostęp do informacji i pozwala studentom na dokonanie wielu formalności bez konieczności osobistej wizyty na Wydziale.
 
 
 
Wszyscy, którzy na Wydział dotrą – nie muszą chodzić głodni.  Do dyspozycji studentów jest bistro „Na Prawo”.
 
 
 
 
 
 WSPARCIE
Zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych - oprócz stypendiów rektora dla najlepszych studentów: za średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe - mogą ubiegać się o stypendia socjalne. Oferujemy również inne formy wsparcia: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku wydarzeń losowych – zapomogę. Przy opłatach za studia istnieje możliwość rozłożenia należności na dogodne raty lub odroczenia terminu płatności. Ponadto Wydział nie pobiera opłaty wpisowej, opłat za egzaminy poprawkowe oraz egzamin dyplomowy.  Studenci Wydziału mają również możliwość ubiegania się o miejsca w domach studenckich.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku