Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy Strona główna / Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

 

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy – IV edycja
 
Ideą przyświecającą Olimpiadzie jest pogłębianie wiadomości i umiejętności przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe interdyscyplinarne zawody o zasięgu ogólnopolskim.
Organizatorzy IV Edycji Olimpiady:
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współpracy z: Biurem Poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku i Podlaskim Związkiem Pracodawców.
 
IV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim I Europejskim Rynku Pracy została objęta Patronatem Honorowym:
- Pani prof. dr hab. Barbary Kudryckiej - poseł do Parlamentu Europejskiego,
- Ministra Edukacji Narodowej,
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- Wojewody Podlaskiego,
- Podlaskiego Kuratora Oświaty,
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- RektoraUniwersytetu w Białymstoku
- Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.
Informacje o Olimpiadzie wraz z Regulaminem, wytycznymi na poszczególne edycje zawodów i wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na stronie internetowej Pracowni Badań,Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w CKU w Białymstokuhttp://www.pracownia.ckubialystok.pl
 

Kolejna edycja Olimpiady już w roku akademickim 2015/2016.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku