Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Postępowania awansowe Strona główna / Postępowania awansowe / Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa Wydział uzyskał w dniu 26 września 1994r., zaś uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa zostało przyznane decyzją Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 maja 1997r.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku