Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Badania naukowe Strona główna / Badania naukowe / Badania statutowe

Badania statutowe

 

 

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/

Koordynator

Termin

rozpoczęcia

1.

Od liberalizmu do totalitaryzmu: z dziejów myśli prawniczej i prawa XVIII-XX wieku

Prof. zw. dr hab.

Adam Lityński

2003

2.

Przestępczość zorganizowana w aspekcie kryminologicznym, jurydycznym i penitencjarnym

Prof. zw. dr hab.

Emil W. Pływaczewski

2003

3.

Instrumenty prawne regionalnej polityki strukturalnej w rolnictwie polskim

Prof. zw. dr. hab.

Stanisław Prutis

2003

4.

Reforma finansów publicznych w Polsce i krajach kandydujących w dobie integracji z Unią Europejską

Prof. zw. dr hab.

Eugeniusz Ruśkowski

2003

5.

Zmiany prawa pracy w warunkach gospodarki rynkowej i pluralizmu politycznego

Prof. zw. dr hab.

Walerian Sanetra

2003

6.

Cywilna odpowiedzialność odszkodowawcza

Dr hab. Mieczysław Goettel,

prof. UwB

2003

7.

Dostosowanie polskich procedur administracyjnych do wymogów i standardów Unii Europejskiej oraz państw UE

Dr hab. Dariusz Kijowski,

prof. UwB

2003

8.

Europejskie instytucje, stosunki i idee polityczne w XX w. i na początku XXI w.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński

2009

9.

Stanowienie prawa wspólnotowego i jego stosowanie w państwach członkowskich

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

2010

10.

 Prawo rozwoju regionalnego

Dr hab. Maciej Perkowski, prof UwB

 

 2011

11.

 Rozwój prawa międzynarodowego i umiędzynarodowienie prawa krajowego

Prof. dr hab. Maciej Perkowski, prof UwB

 

 2014

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku