Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Badania naukowe Strona główna / Badania naukowe / Badania własne

Badania własne

 


Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/

Koordynator

Termin

rozpoczęcia

1.

Ulgi podatkowe jako forma udzielenia pomocy publicznej

Prof. zw. dr hab.

Leonard Etel

2008

2.

Demokratyczne systemy prawne wobec wyzwań współczesności

Prof. zw. dr hab.

Adam Jamróz

2006

3.

Wspólnotowe prawo finansowe

Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski

2007

4.

Karnoprocesowe aspekty przestępczości gospodarczej i skarbowej

Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza

2007

5.

Kryminologiczne i prawne aspekty korupcji

Prof. zw. dr hab.

Emil W. Pływaczewski

2003

6.

Teoria polityki i stosunków międzynarodowych

Prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński

2007

7.

Prawa i obowiązki pracownicze w społecznej gospodarce

Prof. zw. dr hab. Bogusław Cudowski

2007

8.

Zasady stosowania prawa w europejskiej przestrzeni administracyjnej

Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB

2003

9.

Nauczanie prawa rzymskiego i kanonicznego na Uniwersytecie w Wilnie

Dr hab. Florian Lempa,

prof. UwB

2003

10.

Ustawowy i sądowy wymiar kary ze stanowiska racjonalnej polityki kryminalnej

Dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB

2007

11.

Funkcje spółek osobowych w prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. (Determinanty prawno-praktyczne)

Dr hab. Teresa Mróz, prof. UwB

2003

12.

Siedemnastowieczna filozofia języka. Język jako projekt polityczny

Dr hab.

Halina Święczkowska,

prof. UwB

2007

13.

Polityka migracyjna Unii Europejskiej

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

2007

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku