Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową Strona główna / Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

 

 • dr Urszula K. Zawadzka-Pąk - stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, edycja 2015

 

 • Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych uczonych (2014-2017):
  dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
  dr Magdalena Perkowska
  dr Marta Skrodzka
  dr Urszula K. Zawadzka-Pąk

 

 • dr Urszula K. Zawadzka-Pąk - stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, edycja 2014

 

 • Dr. Adam Czarnota prof. UwB - nominacja na dyrektora naukowego Międzynarodowego Instytutu Socjologii Prawa (od września 2013 r. do września 2015 r.)

 

 • Monografia W. Filipkowskiego i P. Chlebowicza „Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe” w  XIII Edycji Konkursu im. Prof. T. Hanuska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii Praca monograficzna – wyróżnienie; 

 

 •  dr hab. Grażyna B. Szczygieł – II nagroda w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych za rozprawę habilitacyjną „Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym” – czerwiec 2004; 

 

 •  dr hab. Mirosława Melezini - I nagroda w XL Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych za rozprawę habilitacyjną „Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku” – czerwiec 2005; 

 

 •  dr hab. Mirosława Melezini - nagroda im. Leona Petrażyckiego przyznana przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk za rozprawę habilitacyjną „Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku” – listopad 2005;
   
 •  dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz - nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę habilitacyjna przyznana w V edycji Konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką na temat własności przemysłowej zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP w 2007 r. za rozprawę habilitacyjną „Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna”;
   
 • dr Aneta Giedrewicz-Niewińska - I miejsce w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2007 r. przyznane przez czasopismo „Samorząd Terytorialny” za rozprawę doktorską „Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi”; 

 

 •  dr Anna Piszcz - wyróżnienie w XLIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych za rozprawę doktorską „Sprzedaż przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym” czerwiec 2007

 

 • dr Joanna Banasiuk otrzymała za swoją rozprawę doktorską pt. „Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim” nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VIII edycji konkursu na prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 listopada 2010 r. Praca autorstwa dr Banasiuk zyskała też uznanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).  Zdobyła nagrodę za kreatywność w kategorii najlepsza praca naukowa z prawa własności intelektualnej (WIPO Award for Creativity in the category: Best Intellectual Property Scientific Work)

 

 • dr Anna Piszcz - nagroda główna w konkursie zorganizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych na esej dotyczący mediacji gospodarczej (15.01.2009);

 

 • dr Justyna Matys  - trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie "Temida" na najlepsze rozprawy doktorskie z dziedziny prawa, zorganizowanym przez Wolters Kluwer Polska, za rozprawę  „Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w Kodeksie Cywilnym” (3 marca 2009);

 

 • dr Wioletta Witoszko - wyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła „Dziennika Gazety Prawnej” za książkę „Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego” (październik 2011). Konkurs promuje młodych, obiecujących i wyróżniających się autorów książkowych publikacji specjalistycznych.

 


 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku