Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Konferencje naukowe Strona główna / Konferencje naukowe / Konferencje organizowane przez Wydział
Wykaz wybranych konferencji organizowanych
przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

 2016

 
 

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum”, 25-27.09.2016 r.

 
Międzynarodowe Forum nt. European Judical Systems as a Challenge for Democracy zorganizowane 11 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  
Międzynarowe Seminarium Naukowe nt. State Crimes Form Historical And Current Perspective, zorganizowane 14 marca 2016 r. przez Wydział Prawa Uniwersytetu  w Białymstoku we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Odzdziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

 

 2015

 
 

 

Pierwsze Podlaskie Seminarium poświęcone Alternatywnym Metodom Rozwiązywania Sporów „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych w Europie wyzwania i perspektywy”, 13.11.2015 r.
 
Międzynarodowa konferencja „Sztuka  –  sprawcy  i  ofiary  czynów zabronionych”
(„Kunst - Täter und Opfer von Straftaten”), 20.10.2015 r.
 
I Polsko-Szwedzkie Seminarium Naukowe, 8.10.2015  r., głównym referent prof. Jerzy Sarnecki, Stockholm University, wystąpił z referatem „Problemy migracji i przestępczości cudzoziemców w Szwecji”.
 
II Polsko-Portugalskie Seminarium Doktoranckie nt. Prawo konkurencji w Portugalii i w Polsce, 1.07.2015 r. na Wydziale Prawa.
 
Międzynarodowa konferencja „Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives”, 11–12.06.2015 r., Wydział Prawa , Centrum Prawniczego Języka Angielskiego.
 
Trzecia międzynarodowa konferencja z serii Law and Culture International Conference pt. „Locus standi across legal cultures”, 14.05.2015 r., Białystok.
 
Międzynarodowa konferencja „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wy- kluczenia społecznego”, 12–13.05.2015 r.,  Supraśl.
 
 
 
 
2014
 

 

 

 

Ogólnopolska konferencja „Podatki i opłaty lokalne”, Augustów, 8-9.12.2014 r.
prof. zw. dr hab. Leonard Etel i dr Rafał Dowgier - „Uchwały podatkowe na 2015 r.”

dr Grzegorz Liszewski - „Zmiany przepisów o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - decyzje w sprawie zwrotu dotacji - problemy wynikające z orzecznictwa”

 

Międzynarodowa Konferencja pt. "Culture a confronto per un percorso di Pace", zorganizowana w dniu 26.11.2014 r. przez Zakład Łacińskiej Kultury Prawnej i Zakład Filozofii Prawa i Etyki Prawa Wydziału Prawa UwB.

 
Uczestnicy:
 
- Prof. M. Indellicato, Uniwersytet w Bari, Giustizia e carita: foundamenti dell'etica della pace
- Prof. M. Centrone, Uniwersytet w Bari, Dall'identita all'alterita: un percorso di pace
- Dr R. Indellicato, Uniwersytet w Bari, Relazione educative nella pedagogia delle pace
 
- Ks. dr hab. M. Różański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wolność religijna gwarancją pokoju
 
- Ks. dr hab. F. Lempa, prof. UwB, Wkład papieży Jana XXIII i Pawła VI w umacnianie pokoju na świecie
- Dr hab. A. Breczko, prof. UwB, Wielokulturowość jako źródło zagrożeń dla pokojowego współistnienia
- Dr M. Andruszkiewicz, Kultura słowa jako warunek pokojowej komunikacji
- Dr M. Aleksandrowicz, Wielokulturowość w Szwajcarii. Wybrane problemy prawne w sferze wolności języka

  
Konferencja „Wybrane prawne i medyczne problemy ginekologii dziecięcej”, 8-9.11. 2014 r.
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB- prowadzenie panelu „Nieletni jako ofiary przestępstw i pacjenci”
dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB „Dziecko, nieletni, małoletni, młodociany, pełnoletni - podstawowe zagadnienia terminologiczne na tle systemu prawa”
prof. dr hab. Teresa Mróz, dr Urszula Drozdowska „Klauzula sumienia w praktyce lekarza ginekologa”
dr Agnieszka Zemke – Górecka „Cywilnoprawne skutki niewykonania prawa do aborcji”
dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów prof. UwB
dr Justyna Matys
dr Izabela Kraśnicka
dr Sławomir Presnarowicz
dr Joanna Banasiuk
 
 
Międzynarodowa Konferencja Ten Years of the visegrad group member states in the European Union, 27-28.10.2014 r.
Panel I Institutional aspects of cooperation - moderated by dr Izabela Kraśnicka
dr Tomasz Dubowski, “V4 Member States - potential on the level of EU institutions”
dr Anna Doliwa- Klepacka, dr Iwona Wrońska “Experiences of the Presidency of the Visegrad States”
dr hab. Krzysztof Prokop, Dr Andrzej Jackiewicz „European Clauses in Constitutions of the Visegrad Group Member States”
dr Magdalena Perkowska "Common EU external border - common threats (case of Poland, Slovakia and Hungary)”
dr Agnieszka Piekutowska “Post-accession labor emigration - varied experience of the Visegrad Group Member States”
Panel III - Future and challenges of the Visegrad cooperation - moderated by dr Tomasz Dubowski
dr Elzbieta Kużelewska „Origins of and perspectives for the future for the Visegrad Group”
dr Marta J. Skrodzka “Law of the European Union on mediation in civil and commercial matters and mediation in V4 countries”


Sympozjum „Współpraca sektorów biznesu, administracji i nauki sposobem na efektywną realizację nie tylko ekoinwestycji w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego”
Białystok, 7 kwietnia 2014
prof. dr hab. Dariusz R.Kijowski
dr hab, prof. UwB Ewa Czech
dr Alina Miruć        Seminarium międzynarodowe „Ie Droit Francais Fiscale”, Wydział Prawa 20.03.2014 r.
 
 
Inauguracja Szkoły Prawa Niemieckiego i Wprowadzenia do Prawa Francuskiego, Wydział Prawa, 20.03.2014 r.
 
 
Konferencja „Modele postępowania dyscyplinarnego w świetle zasad rzetelnego procesu”, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego, pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. zw. dr. hab. Leonarda Etela, Dziekana Wydziału Prawa UwB, prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, SSA Bogusława Janusza Dobrowolskiego oraz Prokuratora Generalnego, Andrzeja Seremeta, Wydział Prawa, 17.03.2014 r.
Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza „Ewolucja modeli postępowania dyscyplinarnego w świetle konwencyjnego i konstytucyjnego standardu prawa do sądu”
Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB, „Zasada określoności przewinienia dyscyplinarnego w świetle art. 42 Konstytucji RP”
Dr Katarzyna T. Boratyńska, Dr Dariusz Kużelewski, „Postępowanie dyscyplinarne w ustawie o szkolnictwie wyższym de lege lata i de lege ferenda”
 
 
Międzynarodowe seminarium „Ausgewählte Probleme des Medizinstrafrechts in Japan und in Polen”, Wydział Prawa, 4.03.2014 r.
Prof. Dr. Dr. h.c. Keiichi Yamanaka, Ärztliches Ermessen und Aufklärungspflicht in der japanischen Judikatur -Vom Fürsorgeprinzip zur Patientenautonomie
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwBOrgantransplantation in Polen und ausgewählten Ländern Europas“
Dr Elżbieta Zatyka, „Recht auf Verweigerung einer im Konflikt mit dem ärztlichen Gewissen stehenden medizinischen Leistung“
 
 
Konferencja naukowa „Podatki i opłaty lokalne”, Augustów, 20-21.01.2014 r.
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel „Pożądane kierunki zmian systemu podatków i opłat lokalnych”
Dr Rafał Dowgier „Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych-stan obecny i kierunki zmian”;
Dr Grzegorz Liszewski „Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami-mankamenty przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

 

 

 

 

2013
 
 


 

 

Seminarium naukowe „Łatwiej wielbłądowi…”: emfiteuza między ekonomią ziemską, a niebiańską
dr Adam Czarnota, prof. UwB
dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB


Posiedzenie Rady Konsultacyjnej, Wydział Prawa UwB, 28.10.2013 r.
 
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków”, zorganizowana przez Zakład Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Katedry Nauk Historyczno-Prawnych Wydziału Prawa UwB, 22-23.10.2013 r.
dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB, mgr Renata Tanajewska „Instytucja konkubinatu w polskim prawie handlowym”
ks. dr hab. Florian Lempa, prof. UwB „Prawo do sakramentów i sakramentaliów osób pozostających w stosunkach pozamałżeńskich”
dr Piotr Fiedorczyk „Status prawny dzieci pozamałżeńskich w prawie rodzinnym Polski Ludowej”
dr Krzysztof Szczygielski „Publiczny lub notoryczny konkubinat jako źródło przeszkody przyzwoitości publicznej w prawie kanonicznym”
dr Ewa Kowalewska-Borys „Problematyka związków pozamałżeńskich w procesie karnym”
dr Urszula Drozdowska „Status prawny partnerów w związku pozamałżeńskim w świetle polskiego prawa medycznego”
dr Anna Leszczuk_Fiedziukiewicz „Niech nas zobaczą! Wizerunek związków partnerskich w polskich kampaniach społecznych”
dr Karol Kuźmicz „Filozofowie na temat małżeństwa, rodziny, seksu i wychowania”
mgr Cezary Wiśniewski „Osoba najbliższa w polskich kodeksach karnych”
 
 
Międzynarodowa Konferencja „Mały ruch graniczny na polskim odcinku zewnętrznej granicy UE”, Wydział Prawa, 21-22.10.2013 r.
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB
dr Anna Doliwa-Klepacka
dr Agnieszka Piekutowska
dr Tomasz Dubowski
dr Janusz Szymański
dr Magdalena Perkowska
 
 
Ogólnopolska Konferencja „Aktualne problemy i perspektywy zmian polskiego prawa pracy” oraz Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Waleriana Sanetry, Wydział Prawa, 27.09.2013 r.
 
 
Konferencja naukowa „Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa rolnego-potrzeba redefinicji?”, Supraśl, 19-20.09.2013 r.
prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis
dr hab. Adam Doliwa
dr Jerzy Bieluk „O potrzebie wprowadzenia pojęcia „przedsiębiorstwa rolnego” do prawa polskiego”
dr Bogdan Jankowski
dr Rafał Michałowski „Kryterium „celu regulacji” w perspektywie wykładni wybranych rozwiązań z zakresu gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”
 
 
Międzynarodowa Konferencja „Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives”, zorganizowana przez Centrum Prawniczego Języka Angielskiego, 13-14.06.2013 r.  


Spotkanie w celu zapoczątkowania współpracy trzech ośrodków akademickich (Wydziału Prawa UwB, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) na rzecz składania wspólnych projektów naukowych, 13.06.2013 r.
Dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB


Konferencja Międzynarodowa „Wojna i pokój. Aspekty prawne i etyczne”, Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego oraz Zakład Filozofii Prawa i Etyki Prawa, Wydział Prawa, Białystok 5.06.2013 r.
dr hab. Florian Lempa, prof. UwB
dr hab. Anetta Breczko
dr Marta Andruszkiewicz
dr Maciej Aleksandrowicz
dr Piotr Kołodko
dr Krzysztof Szczygielski


Konferencja Międzynarodowa „Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustroju walutowego i finansowego”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa UwB, Białystok 3-4.06.2013 r.
prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski
prof. zw. dr hab. Leonard Etel
dr Maciej Etel
dr Tomasz Machelski
dr Anna Piszcz


First International Tax Seminar. "Tax codes in the Countries of Central and Eastern Europe”. Wzięło w nim ponad 30 przedstawicieli nauki prawa podatkowego i finansowego z Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Czech, a także Polski, Augustów 27.05.2013 r.
prof. zw. dr hab. Leonard Etel
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
dr hab. Mariusz Popławski
dr Rafał Dowgier
dr Grzegorz Liszewski
dr Piotr Pietrasz
dr Sławomir Presnarowicz
dr Krzysztof Teszner
mgr Rafał Jurowiec
mgr Robert Sieńko

Referaty przedstawili m.in.:
dr hab. Mariusz Popławski, "Compensation for damages connected with incorrect applying orintroducing domestic tax law as an element of tax codification"
mgr Rafał Jurowiec


VIII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce”. Rozstrzygnięcia organów skarbowych, Augustów 27-28.05.2013 r.
prof. zw. dr hab. Leonard Etel
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
dr hab. Mariusz Popławski
dr Rafał Dowgier
dr Grzegorz Liszewski
dr Krzysztof Teszner
dr Sławomir Presnarowicz
dr Piotr Pietrasz „Znaczenie oświadczeń podatnika w rozstrzyganiu spraw podatkowych”
mgr Rafał Jurowiec
mgr Robert Sieńko


Wykład Profesora S. Waltosia „Z dziejów kwalifikacji karnych lat 1969-1997 r., Katedra Postępowania Karnego, 23.05.2013 r.


Konferencja naukowa „Czynności konsularne we współpracy z sądami i prokuraturą- problemy praktyczne. Polsko-litewska wymiana doświadczeń”, „Transgraniczność wymiaru sprawiedliwości. Wybrane problemy”, Sejny 16-17.05.2013 r.
dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB
„Doskonalenie wymiaru sprawiedliwości jako paradygmat rozwoju”
dr hab. Paweł Szuszczyński, prof. UwB „Granica, która łączy”- istota przyjaźni, partnerstwa i współpracy


International Conference "Court Culture-Conciliation Culture Or Litigation Culture?", Wydział Prawa UwB, Białystok 16.05.2013 r.
Dr Izabela Kraśnicka

Dr Anna Piszcz


Sympozjum naukowe poświęcone problematyce, którą zajmował się Profesor Zdzisław Czeszejko - Sochacki oraz jego twórczości, zorganizowane przez Katedrę Teorii Prawa i Filozofii Prawa, Wydział Prawa UwB, Białystok 10.05.2013 r.

 

Prof. zw. dr hab. Adam Jamróz
Dr hab. Anetta Breczko
Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB
Dr Marta Andruszkiewicz
Dr Maciej Aleksandrowicz
Dr Andrzej Jackiewicz
Dr Lech Jamróz
Dr Artur Olechno
Dr Sławomir Oliwniak
Dr Krzysztof Prokop
Mgr Beata Kornelius
 
 
Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy realizacji zrównoważonego rozwoju po Szczycie Ziemi Rio +20”, zorganizowana przez Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej w ramach sieci naukowej „Polska sieć naukowa - badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju”, Białystok 18-19.04.2013 r.
dr hab. Ewa Czech, prof. UwB
dr hab. Dariusz R. Kijowski, prof. UwB
dr Anna Budnik
dr Dominik Kościuk
dr Alina Miruć
dr Artur Modrzejewski
dr Joanna Radwanowicz- Wanczewska
dr Mirosław Wincenciak
mgr Justyna Kulikowska – Kulesza


Konferencja „Pierwsza pomoc w ostatniej chwili!” oraz dwie symulacje rozpraw sądowych dla uczniów szkół średnich 21.03.2013 r. 
 
 
Inauguracja Szkoły Prawa Niemieckiego - 14.03.2013 r. Wykład nt. „Prawa człowieka w prawie administracyjnym” wygłosiła Pani Profesor Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich. Gośćmi inauguracji byli Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin oraz Profesor Klaus Marxen z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie
 
 
Międzynarodowe seminarium ,,E-protokół – aspekty prawne i techniczne. Doświadczenia brytyjskie oraz polskie”, zorganizowane przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 14.01.2013 r.

 

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
dr Wojciech Filipkowski
dr Sławomir Presnarowicz

 
I Seminarium międzynarodowe z cyklu „Prawo i kultura” („Law & Culture”), zorganizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa UwB, Białystok 14.01.2013 r.
Prof. Laura Ervo (Profesor Uniwersytetu w Örebro, Szwecja) wykład „Skandynawska kultura sądowa i jej wyzwania dla sędziów”.
prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza ,,Strony postępowań karnych. Kultura sądowa a zasada równości broni”;
dr Adam Czarnota, prof. UwB  ,,Sędziowie, prestiż prawa a bóle transformacji. Perspektywa socjologa prawa”;
dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB;
dr Arkadiusz Bieliński ,,Nowe technologie na sali sądowej –obawy, potrzeby i oczekiwania”;
dr Zofia Zawadzka ,,Jawność postępowania sądowego wobec mediów a ochrona prywatności stron”;
dr Marta Skrodzka ,,Mediacja a kultura sporów przesądowych”;
dr Dariusz Kużelewski ,,Ławnicy w postępowaniach karnych. Perspektywa ławnika”;
dr Maciej Etel
dr Izabela Kraśnicka

dr Anna Piszcz

 
 
2012
 
 


 

13-14.12.12, Augustów - Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Podatki i opłaty lokalne”, zorganizowana przez Wydział Prawa UwB – Katedrę Prawa Podatkowego oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku i Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Dr Rafał Dowgier
Dr Grzegorz Liszewski
Dr Mariusz Popławski
dr Krzysztof Teszner – referat „Opodatkowanie budowli energetycznych w świetle praktyki i orzecznictwa – wybrane problemy”
 
 
12.12.12, Białystok - Konferencja ,,Libia – pierwszy rok wolności ze stanowiska prawa międzynarodowego
dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB – referat ,,Prawo do demokratycznych rządów. Prawno międzynarodowa analiza sytuacji w Libii”
dr Lech Jamróz - referat "Czy demokracja w krajach arabskich jest możliwa?"


Spotkanie otwarte z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Ireną Lipowicz oraz wykład pt. „Kompetencje, zadania i priorytety Rzecznika Praw Obywatelskich”, Aula Wydziału Prawa, 29.11.2012 r.
 
Białystok, 22 – 23. 11. 2012 - Konferencja naukowa „Zwalczanie przemytu – różne perspektywy, wspólny cel”, zorganizowana przez Dziekana Wydziału Prawa UwB prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku - nadinspektora celnego Mirosława Sienkiewicza, Patronat: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Szef Służby Celnej nadinspektor celny Jacek Kapica
prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza Prowadzenie panelu dyskusyjnego ,,Kryminologiczne aspekty zjawiska przemytu, w tym przyczyny, charakterystyka sprawców, modus operandi przemytu”, referat: ,,Karnoskarbowe regulacje i instrumenty prawne dotyczące problematyki zwalczania przemytu”
dr hab. Grażyna B. Szczygieł, prof. UwB ,,Sankcja karna za przestępstwo przemytu"
dr Ewa Kowalewska-Borys i mgr Aneta Michałowska ,,Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa związane z przemytem”
dr hab. Teresa Mróz, prof. UwB Prowadzenie panelu dyskusyjnego ,,Zasady, interpretacja oraz postępowanie w przedmiocie zwolnień towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych z VAT i akcyzy, stosownie do postanowień Dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007”
referat: ,,Cywilnoprawne aspekty odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych
dr Magdalena Perkowska ,,Charakterystyka sprawców przestępstw przemytniczych – wyniki badań własnych
 
 
Mońki, 21. 11. 2012 - Konferencja Naukowa ,,Praktyczne aspekty poboru podatków i opłat lokalnych”, zorganizowana przez Wydział Prawa UwB i Starostwo Powiatowe w Mońkach
dr Rafał Dowgier ,,Opodatkowanie nieruchomości gminnych”
dr Mariusz Popławski ,,Podatek od nieruchomości w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych”
 
 
Białystok, 19. 11. 2012 - „Kontrwywiad wojskowy w Polsce”, spotkanie z płk Maciejem Urbańskim vice szefem Kontrwywiadu Wojskowego w Auli Wydziału Prawa
 
 
Białystok, 15-16.11.2012 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a życie”, zorganizowana przez koła naukowe: Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej, Studenckie Koło Filozofii Prawa, Studenckie Koło Prawa Administracyjnego, Koło Naukowe Teorii Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, Studenckie Koło Historii Prawa
 
 
Białystok 6. 11. 2012 - Konferencja „Science Point – płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i budowania partnerstw biznesowych”, Biblioteka Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 
 
Białystok, 26. 10. 2012 - Konferencja naukowo-szkoleniowa ,,Przemoc wobec osób starszych”, zorganizowana przezWydział Prawa UwB i Sąd Rejonowy w Białymstoku,
dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB- przewodnicząca sesji, zorganizowana przez Wydział Prawa UwB i Sąd Rejonowy w Białymstoku 
dr Justyna Matys
 
 
XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce - nowe wyzwania prawne, społeczne i demograficzne” - zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Pułtusk 16-18.10. 2012 wspólny referat „Nowy sposób kompensacji szkód medycznych - zagadnienia materialno prawne i procesowe”: 
dr Urszula Drozdowska
dr Arkadiusz Bieliński
 
 
Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych, zorg. przez Krakowski Instytut Allerhanda, Warszawa 11.10.2012
dr Tomasz Machelski, wykład ,,Prawo finansowe Unii Europejskiej
 
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, zorganizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane 10-12 .10. 2012
dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB- referat ,,Przedawnienie w prawie cywilnym i podatkowym” 
dr Marta Janina Skrodzka - referat „Mediacja w prawie podatkowym”
dr Urszula Drozdowska
mgr Karol Skrodzki „Powództwo o ustalenie w toku postępowania podatkowego lub skarbowego-uwagi na tle art. 189 k. p. c.” 
mgr Ewa Kosior „Kumulatywne przystąpienie do długu jako forma zabezpieczenia wierzytelności podatkowej-uwagi de lege ferenda 
mgr Wiktoria Danielewicz- Prokorym
 
 
Konferencja naukowa „Obszar ograniczonego użytkowania w teorii i praktyce” - zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska-Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu - 9.10.12 
dr hab. Ewa Czech, prof. UwB
 
 
Konferencja "System (?) nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi w Polsce" organizator: Wolters Kluwer Polska; Książ 10-12 .10. 2012 r 
dr hab. Joanna M. Salachna, prof. UwB- referat: „Nadzór RIO nad aktami planowania finansowego oraz organizowania wydatków – dylematy interpretacyjne”
 
 
 Drugie Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego „Prawo podatkowe-nauka, edukacja, praktykazorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Zakopane 8-10.10.2012
dr Krzysztof Teszner – referat ,,Rozprawa o postępowaniu podatkowym”
dr Grzegorz Liszewski 
dr Rafał Dowgier 
dr Mariusz Popławski
 
 
Konferencja naukowa Granice swobody orzekania o prawie międzynarodowym i europejskim” zorg. przez Katedrę Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji , UŁ, Łódź 8- 9. 10. 2012 
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB 
dr Tomasz Dubowski 
dr Anna Doliwa-Klepacka
 
 
 Konferencja naukowa Nauki penalne wobec szybkich przemian socjo-kulturowychzorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 8-9.10.2012 
prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski- referat „Przestępczość i jej kontrola z perspektywy japońskiej”
dr hab. Ewa M. Guzik -Makaruk, prof. UwB 
dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB 
dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB
dr hab. Andrzej Sakowicz
 
 
Spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP „Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwości naprawczej”, Warszawa 4.10.2012 
dr hab. M. Melezini, prof. UwB
dr hab. G. B. Szczygieł, prof. UwB
 
 
Konferencja naukowa poświęcona nowelizacji Kodeksu cywilnego, nowelizacji Księgi II „Własność i inne prawa rzeczowe”, Warszawa 29.09.2012
dr hab. J. Sieńczyło- Chlabicz, prof. UwB
 
 
Konferencja naukowa Ku Dorosłości” zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka-Marka Michalaka, Białystok 29.09.2012
dr Justyna Matys - uczestnictwo w konferencji
 
 
Spotkanie z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Jerzego Jaskierni, zorganizowane przez Dziekana i Radę Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 28.09.2012
dr Andrzej Jackiewicz
dr Artur Olechno
 
 
24-25.09.12 - Międzynarodowa konferencja naukowa „Annual and long term public finances in central and eastern European countries (roczność i wieloletniość w finansach publicznych)” zorg. przez Katedrę Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa UwB      
referat wspólny „Long termism in Polish reforms of public finances in the Central and Eastern European context”:
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
dr hab. Janusz Stankiewicz, prof. UwB
dr Marcin Tyniewicki
mgr Urszula K. Zawadzka-Pąk
 
 
Białystok, 23 - 26.09. 2012 - Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, nt. ,,Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej ?”
dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB – referat ,, Kryteria oceny jakości prawa administracyjnego"
dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB – referat,,Przenikanie konstrukcji prawa cywilnego w prawo administracyjne” 
dr Artur Modrzejewski - referat ,,Kontraktualizacja w globalnym i europejskim prawie administracyjnym” 
dr Piotr Pietrasz- referat ,,Modyfikacja modelu ogólnego postępowania administracyjnego w postępowaniach w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich oraz pomocy w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich” 
dr Krzysztof Teszner - referat ,,Uwagi o prawidłowości konstrukcji odesłań w prawie administracyjnym” 
dr Mirosław Wincenciak - referat ,,Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jako podmiot administrujący”
dr Alina Miruć, mgr Anna Budnik - referat ,,Autonomia szkół wyższych w świetle przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym’ 
mgr Dominik Kościuk- referat ,,Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jako przykład wpływu administracji publicznej na kształtowanie, podejmowanie i realizację kontraktów w sferze prawa cywilnego” 
dr Joanna Radwanowicz- Wanczewska

 
Konferencja naukowa ,,Nowoczesne technologie w procesie karnym i czynnościach wykrywczych a prawa i wolności obywatelskie” zorganizowana przez Sąd Najwyższy RP oraz Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 20.09.2012
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski - prowadzenie panelu ,,Prace nad programem strategicznym na rzecz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
dr Wojciech Filipkowski
dr Jarosław Matwiejuk
 
 
Białystok 29-30.08.12 - Sympozjum „Analiza bieżących problemów prawa administracyjnego, międzynarodowego, ochrony środowiska w kierunku rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych” zorg. przez Katedrę Prawa Administracyjnego – dr hab. Ewę Czech, prof. UwB
 
 
30-31.05.12, Białystok - Międzynarodowa konferencja naukowa „Wolność i formy ochrony wolności” zorg. przez Katedrę Nauk Historyczno-Prawnych oraz Zakład Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Wydziału Prawa UwB
ks. dr hab. Florian Lempa, prof. UwB – referat „Zgoda małżeńska a wolność osobista”
dr hab. Teresa Mróz, prof. UwB – przewodnictwo sesji i referat wsp. z W. Danilewicz „Ograniczenia dowodowe w postępowaniu cywilnym na tle idei wolności i prawnych form jej ograniczenia”
dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB – przewodnictwo sesji i referat „Wolność a poczęcie w prawie rzymskim”
dr Karol Kuźmicz – referat „Wolność jako kategoria filozoficzno-prawna”
dr Piotr Kołodko – referat „Czy w prawie rzymskim można poszukiwać wolności gospodarczej?”
dr Krzysztof Szczygielski – referat „Prawo do kontaktów z dziećmi i jego ochrona w polskim systemie prawnym”
mgr Wiktoria Danilewicz-Prokorym – referat „Ograniczenia dowodowe w postępowaniu cywilnym na tle idei wolności i prawnych form jej ograniczenia”
 
referaty gości zagranicznych:
 
prof. Michele Indellicato – referat „Liberta religiosa. Dialogo e dignita della persona“
prof. Ksenofon Krisafi – referat „La libertà di religione, l'esperienza albanese”
prof. Ferdinando Parente – referat „L’evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali”
prof. Mario Signore – referat „Il paradosso della verita’ in un mondo multiculturale”
prof. Sebastiano Tafaro – referat „Propettive di protezione avanzata delle liberta”
dott. Cosima Ilaria Buonocore – referat „La tutela attraverso la class action”
dott. Salvatore Parente – referat „Lo ius impositionis tra potere autoritativo e libertà della persona”
dr Eniel Kolaneci - referat „Economic freedom during transition in Albania and its restrictions”
dr Sławomir Kursa – referat „La tutella della libertà religiosa”
dr Esmeralda Osmani  (Kolaneci) - referat „Sono albanesi liberi nel 100° anniversario del loro stato indipendente?”
 
 
28-29.05.12, Augustów - VI Konferencja naukowa „Ordynacja podatkowa praktyce” zorg. przez Katedrę Prawa Podatkowego Wydziału Prawa UwB, WSA, Izbę Skarbową, UKS i Izbę Celną w Białymstoku
prof. zw. dr hab. Leonard Etel – referat wsp. z R. Dowgierem „Obowiązek prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu podatkowym”
dr Rafał Dowgier – referat wsp. z L. Etelem „Obowiązek prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu podatkowym”
dr Sławomir Presnarowicz – referat „Dowody w odwoławczym postępowaniu podatkowym oraz w procedurach nadzwyczajnych wzruszeń decyzji podatkowych”
 
 
10-12.05.12, Augustów - 54. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego "Aktualne problemy reform konstytucyjnych",  
Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB
Prof. dr hab. Adam Jamróz (referat "Status konstytucyjny Prezydenta RP w świetle funkcji określonych w art. 126 Konstytucji. Propozycje wykładni")
 
Dr hab. Grzegorz Kryszeń, prof. UwB
Dr Maciej Aleksandrowicz
Dr Andrzej Jackiewicz
Dr Lech Jamróz (sekretarz Zjazdu)
 
Dr Jarosław Matwiejuk
Dr Artur Olechno (referat "Przemiany konstytucyjne na Ukrainie")
Dr Krzysztof Prokop
Dr Mariusz Kamiński
Dr Jarosław Mirończuk
Mgr Mariusz Chrzanowski
Mgr Emilia Dawidowicz
Mgr Jarosław Galicki
Mgr Hanna Skrzeczyńska
Mgr Krzysztof Szeweluk
Mgr Beata Wiluk (sekretarz Zjazdu)
 
 
 
2011
 
06-08.12.11, Będlewo - Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania w zakresie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym – nowa perspektywa finansowa UE 2013-2020” zorg. przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB,  (liczba uczestników: 350)
 
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – przewodnictwo w panelu „Kierunki badań nad bezpieczeństwem w latach 2013-2020 – utworzenie Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

dr Wojciech Filipkowski - przewodnictwo w panelach „Problematyka nowoczesnych technologii i usług służących bezpieczeństwu: terminal pomiarowo-telekomunikacyjny do bezprzewodowego monitoringu zagrożeń chemicznych, CLUO - narzędzie wspomagające biały wywiad, baza danych o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz zastosowanie hurtowni danych w analizie kryminalnej, digitalizacja postępowania karnego – analiza legalności oraz kierunki badań i wdrożeń” oraz „Kierunki badań nad bezpieczeństwem w latach 2013–2020 – utworzenie Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
 
 
01-02.12.11, Augustów - Konferencja naukowa „Reforma podatków i opłat lokalnych” zorg. przez Katedrę Prawa Podatkowego, Wydział Prawa UwB, (liczba uczestników: 77)
prof. zw. dr hab. Leonard Etel – referaty „Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 roku” i „Rola katastru w wymiarze podatku od nieruchomości i rolnego”
dr Grzegorz Liszewski – referat „Wybrane problemy wymiaru i poboru opłat stanowiących dochody gmin”
dr Mariusz Popławski – referat „Mankamenty uchwał podatkowych”
dr Sławomir Presnarowicz – referat „Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości – wybrane problemy występujące w praktyce oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych”
 
 
28.10.11, Białystok - Konferencja naukowa „Praktyczne aspekty poboru podatków i opłat lokalnych” zorg. przez Wydział Prawa UwB, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Urząd Skarbowy w Mońkach
 
prof. zw. dr hab. Leonard Etel – referat „Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 roku”
dr Rafał Dowgier – referat „Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców”
dr Grzegorz Liszewski – referat „Wybrane problemy wymiaru i poboru opłat stanowiących dochody gmin”
dr Mariusz Popławski – referat „Mankamenty uchwał podatkowych”
 
 
13.10.11, Białystok - Wykład inauguracyjny rozpoczynający cykl wykładów „Wprowadzenie do prawa niemieckiego” przygotowanych wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Wykłady wygłosili:
 
dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, prof. UwB – wykład dotyczący wybranych inicjatyw współpracy polsko-niemieckiej w ramach Wydziału Prawa UwB oraz roli komparatystyki prawniczej jako metody badawczej
 
 
referaty gości zagranicznych:
 
Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec - wystąpienie dotyczące stosunków polsko-niemieckich w dobie rozwijającej się współpracy w Unii Europejskiej
Thomas Urbańczyk – Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 
 
10-11.10.11, Białystok - Międzynarodowa konferencja naukowa „Przyjazna granica – niezbędnym elementem wzmacniania stosunków społeczeństw Polski i Federacji Rosyjskiej” zorg. przez Zakład Prawa Europejskiego Wydziału Prawa UwB, (liczba uczestników: 50)
 
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – referat „Badania kryminologiczne nad bezpieczeństwem w Polsce”
dr. hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB - referat „Przestępczość związana z nielegalną imigracją w kontekście przemian zjawiska i prawa”
dr Anna Doliwa-Klepacka - referat „Możliwości odstąpienia od reżimu wizowego przy przekraczaniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej”
dr Wojciech Filipkowski - referat „Nowe kierunki badań nad bezpieczeństwem w Polsce i ich efekty”
dr Agnieszka Piekutowska - referat „Uwarunkowania i implikacje współczesnych migracji ekonomicznych polsko rosyjskich”
dr Janusz Szymański - referat „Relacje traktatowe Polski i Federacji Rosyjskiej po przystąpieniu Polski do UE”
 
 
referaty gości zagranicznych:
 
prof. Oleg Barabanov, Uniwersytet Państwowy Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Rosji – referat „Концептуальный  и практический подход к решению сложных проблем в отношениях между Россией, ЕС и её членскими государствами”
dr K. Koktysh, Uniwersytet MGIMO Państwowy Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Rosji - referat „Политичесикй и экономический объём треугольника Польша-Беларусь- Россия”
dr V. Voynicov, Państwowy Uniwersytet im. Emanuela Kanta w Rosji  - referat „Россия и ЕС: сотрудничество в правоохранительной сфере”
dr Vladimir Gyulumyan, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu w Rosji – referat „Актуальные вопросы правового регулирования взаимодействия административных органов Польши и России в сфере обеспечения миграционной безопасности"
 
 
 
21-24.09.11, Białowieża - VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego zorg. przez Katedrę Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Handlowego Wydziału Prawa UwB, (liczba uczestników: 180)
 
dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów – referat „Pierwszeństwo nabycia udziałów i akcji a prawo pierwokupu w świetle przepisów kodeksu cywilnego”
 
 
6-7.06.11, Augustów - V Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych”, zorg. przez Katedrę Prawa Podatkowego (liczba uczestników: 70)
 
prof. zw. dr hab. Leonard Etel (referat „Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa”)
prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski (referat „O potrzebie reformy polskiego systemu podatkowego”)
dr Piotr Pietrasz (referat „Sądowa kontrola aktów i czynności podejmowanych w toku kontroli podatkowej”)
dr Mariusz Popławski (referat „Wszczęcie kontroli podatkowej”)
dr Sławomir Presnarowicz (referat „Kontrola podatkowa prowadzona przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – wybrane problemy praktyczne”)
 
 
 
16.05.11, Białystok - Debata naukowa (ekspercka) „Co dalej z polityką sąsiedztwa Unii Europejskiej” zorg. przez Zakład Prawa Europejskiego i Ośrodek Polityki Zagranicznej (liczba uczestników: 25)
 
 
26-27.05.11, Kętrzyn - Międzynarodowa konferencja naukowa „Euro 2012. Przyjazna granica – rok do Mistrzostw”, zorg. przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższą Szkołę Policji (liczba uczestników 70)
 
 
12.05.11, Białystok - Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo obywatelskie na przykładzie miasta Białegostoku” zorg. przez Wydział Prawa oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (liczba uczestników – 50)
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski - referat „Kierunki badań kryminologicznych na Wydziale Prawa w zakresie bezpieczeństwa”
 
 
16-17.03.11, Warszawa - Seminarium robocze „Biały wywiad – aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne” zorg. przez Wydział Prawa UwB, dr. Wojciecha Filipkowskiego (liczba uczestników – 10)
 
 
28.02.11, Białystok - Międzynarodowe seminarium z cyklu „Procedury finansowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej” zorg. przez Katedrę Finansów Publicznych, prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Ruśkowskiego i dr. Sławomira Presnarowicza (liczba uczestników – 40)
 
dr Sławomir Presnarowicz – „Wybrane problemy przy zaskarżaniu rozstrzygnięć w polskim procesie podatkowym”
 
 
referaty gości zagranicznych:
 
prof. Jelena Czernikowa, sędzia Sądu Arbitrażowego w Moskwie – „Problemy prawne współzależności (korelacji) interesu publicznego i prywatnego w postępowaniu podatkowym w Rosji”
doc. dr Lilia Abramczyk, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały – „Podatkowe procedury na Białorusi”
 
 
27.01.11, Białystok - konferencja „Partnerstwo uniwersalne jako innowacyjny rozwój kadr województwa podlaskiego” zorg. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa UwB i Wydział Prawa UwB; patroni honorowi: Waldemar Pawlak - Wiceprezes RM, Prof. Leonard Etel, Prof. Tchon Li – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania państwowego Uniwersytetu w Grodnie,  (liczba uczestników – 80)
 
dr hab. Maciej Perkowski (referat „Województwa podlaskie jako obszar wdrażania partnerstwa międzysektorowego” - współautorstwo; referat „Partnerstwo międzysektorowe w obszarze kultury”)

dr Wojciech Filipkowski (referat „Partnerstwo międzysektorowe w zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych” - współautorstwo)

referaty gości zagranicznych:

prof. Andrey Novikov, pełnomocnik Rektora Państwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu ds. kontaktów z Polską – referat „Rosyjskie doświadczenia w zakresie współdziałania sektora publicznego i prywatnego. Rekomendacje dla Polski”
 
 
13.01.11, Białystok - seminarium naukowe „Zasady publikowania artykułów naukowych w amerykańskich periodykach” zorg. przez Wydział Prawa UwB; seminarium poprowadził prof. Charles Szymański z Michigan State Univeristy
 
 
17.01.11, Białystok -  Brytyjsko-polskie seminarium naukowe „Konsensualne formy zakończenia postępowania karnego w Anglii i w Polsce”, zorg. przez Katedrę Postępowania Karnego

prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza  (referat „Porozumienia w polskim procesie karnym z perspektywy ich uczestników i sądu (w świetle badań)”)
dr Katarzyna Boratyńska i dr Andrzej Sakowicz
– (referat „Wybrane problemy eliminacji nielegalnych dowodów w polskim prawie karnym”)

referaty gości zagranicznych:

sędzia Francis Sheridan (referat „What of the Rule that Forbids the Use of Illegaly Obtained Evidence in a Criminal Trial”)
sędzia Witold Pawlak  (referat „Plea Bargaining in England and Wales”)
 
 
 
 
 
 
2010
 
 
16.12.10, Białystok - konferencja informacyjno-naukowa „Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej”, pod patronatem honorowym prof. zw. dr hab. Leonarda Etela, Dziekana Wydziału Prawa UwB, zorg. przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 
dr Arkadiusz Bieliński – (referat „Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji publicznej w związku z bezczynnością”)
dr Andrzej Jackiewicz - (referat „Prawo do dobrej administracji w kontekście sprawności działań administracji publicznej”)
dr hab. Maciej Perkowski - (referat „Rozwój regionalny, fundusze europejskie a problem bezczynności administracji publicznej”)
dr Piotr Pietrasz - (referat „Instrumenty przeciwdziałające bezczynności administracji podatkowej”)
dr Robert Suwaj - (referat „Prezentacja koncepcji przeciwdziałania bezczynności – propozycja nowelizacji ustawowej”)
 
 
4-5.11.10, Białystok - konferencja naukowa „Pomoc publiczna w podatkach”, zorg. przez Wydawnictwo Taxpress – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych oraz Wydział Prawa UwB - Katedrę Prawa Podatkowego, (liczba uczestników 80)
 
prof. zw. dr hab. Leonard Etel (referat „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców”)
dr Rafał Dowgier (referat „Zwolnienia w podatkach lokalnych a pomoc publiczna”)
 
 
25.10.10, Białystok - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski”, zorg. przez Katedrę Finansów Publicznych, prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego, (liczba uczestników – 50)
 
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (referat „Wnioski dla Polski płynące z doświadczeń Francji we wdrażaniu budżetu zadaniowego").
referaty gości zagranicznych :
prof. Marie-Christine Esclassan, Uniwersytet Paryż 1 Panteon Sorbona (referat „Kierunki zmian we francuskich finansach publicznych”)
prof. Michel Bouvier, Uniwersytet Paryż 1 Panteon Sorbona (referat „Nowe zarządzanie publiczne finansami publicznymi we Francji”). 
 
 
21-22.10.10, Białystok - konferencja naukowa „Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce” zorg. przez Katedrę Prawa Cywilnego,  dr hab. Teresę Mróz, prof. UwB, (liczba uczestników – 100)
 
dr hab. Teresa Mróz, prof. UwB (referat „Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej”)
dr Urszula Drozdowska (referat „Funkcjonowanie sytemu opieki zdrowotnej z perspektywy pacjenta”)
dr Krzysztof Prokop (referat „Prawo do ochrony zdrowia w konstytucji RP”)
 
 
19-20.10.10, Białystok - międzynarodowe seminarium naukowe w ramach projektu badawczego „Smoleńsk – Mińsk – Białystok: regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej” zorg. przez Zakład Prawa Europejskiego, dr hab. Mieczysławę Zdanowicz, prof. UwB, dr Annę Doliwę-Klepacką, (liczba uczestników – 22)
 
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB (referat „Wybrane aspekty polityki UE wobec obywateli Rosji i Białorusi”)
dr Anna Doliwa–Klepacka (referat „Mały ruch graniczny jako czynnik rozwoju współpracy przygranicznej”)
dr Agnieszka Piekutowska (referat „Finansowanie projektów transgranicznych i transnarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej”)
dr Janusz Szymański (referat „Instrumenty Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”)
 
referaty gości zagranicznych:
prof. Mark L. Entin, dyrektor Europejskiego Instytutu Naukowego przy MGIMO (U) MSZ Rosji (referat „Idee, założenia i możliwości realizacji projektu „Smoleńsk – Mińsk – Białystok: regionalny wymiar ‘Partnerstwa Wschodniego’ UE”)
prof. Oleg N. Barabanow, kierownik Katedry polityki UE EIN przy MGIMO, Rosja (referat „Działalność polsko–rosyjskiej grupy roboczej ds. trudnych: pierwsze ustalenia i perspektywy”)
prof. Leonid A. Kuźmin, doradca rektora ds. naukowych Uniwersytetu Państwowego w Smoleńsku, Rosja (referat „Współpraca przygraniczna: Uniwersytet Państwowy w Smoleńsku i formułowanie wspólnej przestrzeni kształcenia”)
Michał Podbielski, Z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP (referat „ Możliwości regionalnej i międzyregionalnej współpracy Rosji, Polski i Białorusi”)
Władimir W. Mackiewicz, przedstawiciel konsorcjum „Agencja Technologii Humanitarnych – Centrum innowacji socjalnych”, Mińsk, Białoruś (referat  „Uwarunkowania i problemy współpracy transgranicznej z udziałem Białorusi”)
prof. Kirył Koktysz, docent Katedry Teorii Politycznej MGIMO (referat  „Aktualne problemy współpracy regionalnej Rosji z Polską i Białorusią”)
Oksana Szelest,  dyrektor konsorcjum „Agencja Technologii Humanitarnych – Centrum innowacji socjalnych”, Mińsk, Białoruś (referaty „Wybrane obszary działalności organizacji pozarządowych na Białorusi”)
 
 
 
18-19.10.10, Białystok - międzynarodowa konferencja „Partnerstwo Wschodnie – Polska promotorem realnej integracji” zorg. przez Zakład Prawa Międzynarodowego, dr Agnieszkę Piekutowską i dr Tomasza Dubowskiego, (liczba uczestników – 50)
 
dr Włodzimierz Cimoszewicz (referat „Wschód w polityce zagranicznej UE. Partnerstwo Wschodnie jako element Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”)
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB, dr Anna Doliwa-Klepacka (referat „Możliwości liberalizacji reżimu wizowego w ramach współpracy państw w Partnerstwie Wschodnim”)
dr Janusz Szymański (referaty „Dwa wymiary Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”)
dr Adam Bartnicki, dr Elżbieta Kużelewska, (referat „Społeczeństwo obywatelskie w autorytarnych państwach postradzieckich objętych Partnerstwem Wschodnim”)
 
referaty gości zagranicznych:
prof. Mark Entin, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (referat „Partnerstwo dla Modernizacji jako bardziej efektywne partnerstwo pomiędzy Rosją a Unią Europejską”)

wystąpienia uczestników z krajów adresatów partnerstwa wschodniego oraz Rosji na temat: „Postawa wobec inicjatywy i polityki zagranicznej Unii Europejskiej, potencjalne konsekwencje z perspektywy adresatów wynikające z wdrażania Partnerstwa w obszarach objętych inicjatywą, obawy i postulaty”:
Karen Gevorgyan
, zastępca Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego w Erywaniu, Armenia
Vigen Kocharyan, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Uniwersytetu Państwowego w Erywaniu, Armenia
Mahammad Guluzadeh, Uniwersytet Państwowy w Baku, Wydział Prawa Międzynarodowego, Azerbejdżan
doc. Lilia Abramchyk, Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie, Bialoruś
doc. Oksana Shupickaja, Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie. Bialoruś
Denis Mielancow, Belarusian Institute for Strategic Studies, Białoruś
Nino Lapiashvili, Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu w Tbilisi, Tbilisi State University named by Iv. Javakhishvili, Gruzja
Tamaz Zubiashvili, profesor nadzwyczajny Studiów Europejskich na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi, Tbilisi State University named by Iv. Javakhishvili, Gruzja
Marin Domente i Victor Tanase, Moldova State University, Faculty of Law
Prof. Jurij Makar i dr Witalij Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy imienia Jurija Fed`kowacza, Ukraina
Oleg Barabanov, Kierownik Katedry Polityki UE, Europejski Instytut Naukowy, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych MGIMO, Rosja Artem Malgin, Doradca Rektora MGIMO University, ROSJA European Studies Institute at Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University, Rosja
 
24-25.V.10, Augustów - IV Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce. Postępowanie podatkowe”, zorg. przez prof. zw. dr. hab. Leonarda Etela, dr. Mariusza Popławskiego, (liczba uczestników: 70)
dr Piotr Pietrasz (referatProtokół z badania ksiąg - wybrane zagadnienia”)
 
 
07.05.10, Białystok - konferencja naukowa nt. „Rola sądu w procesie karnym” zorg. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Wydział Prawa UwB, (liczba uczestników: 70)
 
 
11-12.05.10, Białystok - międzynarodowa konferencja naukowa „Evolution of Constitutionalism in the Visegrad Group Member States (Ewolucja konstytucjonalizmu w państwach grupy wyszehradzkiej)” zorg. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa UwB, (liczba uczestników: 50)
prof. zw. dr hab. Marian Grzybowski (referat Realizacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w działalności organów prawodawczych oraz w procesie stosowania prawa przez sądy)
dr Włodzimierz Cimoszewicz (referat “Stabilność konstytucji jako wartość ustrojowa. Doświadczenia Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki”)
dr Janusz Szymański (referat „Zakres konstytucjonalizacji prawa traktatowego i prawa wspólnotowego w ustawach zasadniczych Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej”)
dr hab. Grzegorz Kryszeń (referat „Konstytucyjna zasada demokracji bezpośredniej – problemy definicyjne”)
dr Andrzej Jackiewicz (referat „Konstytucyjne podstawy referendum lokalnego w Polsce”)
dr Jarosław Matwiejuk (referat “Ewolucja ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej”)
dr Lech Jamróz (referat “Wybrane aspekty polskiej skargi konstytucyjnej”)
dr Krzysztof Prokop (referat “Instytucja prezydenta w państwach grupy wyszehradzkiej”)
dr Artur Olechno (referat “Relacje między prezydentem a rządem w konstytucjach państw grupy wyszehradzkiej”)

referaty gości krajowych i zagranicznych:

ass. prof. L. J. Abramczyk, Yanka Kupala State University of Grodno: Payment and  Collection of Taxes as the Constitutional Duty of Citizens of Belarus: Past and Present
ass. prof. Nóra Chronowski, PhD, University of Pécs: Hungarian Constitutional Development and the EU Membership  (autorka nieobecna, referat został odczytany przez dr Judit Zeller)
ass. prof. Akos Cserny, PhD, Corvinus University of Budapest: The Ministerial Responsibility as One of the Constitutional Securities of European States
ass. prof. O.N. Szupicka, Yanka Kupala State University of Grodno: Constitutional Development of the Belarusian State
ass. prof. R.N. Kliuczko, Yanka Kupala State University of Grodno: Definition of “Crime” in the Criminal Legislation of Belarus and Poland
dr Katarzyna Jurewicz-Bakun, Higher School of Public Administration in Bialystok: Rada Federacji jako izba wyższa  parlamentu rosyjskiego
dr. Judit Zeller, University of Pécs: Theory and Practice of the Right to Strike in Hungary
mgr. Ladislav Vyhnánek, Masaryk University: Judicial  Review of Legal Acts of the Head of State in the Czech Republic
JUDr.  Roman Jurík, PhD, Trnava University: New Elements of Constitutional Systems in East European Countries
dr Katarzyna Dunaj, Podlasie Academy in Siedlce: Konstytucyjna pozycja prezydenta Austrii
mgr. Pavel Kandalec, Masaryk University: Tricks in the Field of Acquisition of Citizenship and the European Consequences
 
 
16-19.05.10, Białowieża - II Forum Naukowe Podlasie-Warmia i Mazury „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w XXI wieku. Przyczyny - przejawy – przeciwdziałanie; Reforma opodatkowania majątku”, zorg. przez Wydział Prawa UwB; spotkanie środowisk naukowych dwóch ośrodków: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie -Wydział Prawa i Administracji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Katedra Prawa Finansowego) oraz Uniwersytetu w Białymstoku - Wydział Prawa (Katedra Prawa Karnego, Katedra Prawa Podatkowego), (liczba uczestników: 49)
prof. zw. dr hab. Leonard Etel
dr Rafał Dowgier,
dr Grzegorz Liszewski 
dr Mariusz Popławski,
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UwB
dr hab. Grażyna Szczygieł, prof. UwB
dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB
dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
dr Wojciech Filipkowski 
dr Elżbieta Zatyka
(wspólny referat ,,Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa obywateli w świetle  wyników badań Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii”)
dr Andrzej Sakowicz (referat wsp. M. Melezini, A. Sakowicz, K. Kazmiruk ,,Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w świetle kodeksu karnego”)
 
referaty gości zagranicznych:  
  
prof. Chris Eskridge “Terrorism in the international arena - a special case of Islam and the western world”
prof. Ronald Huff “Weakness investigation and their effect on the miscarriage of justice”
 
 
24.03.10, Białystok - konferencja nt. „Wpływ nowej ustawy o finansach publicznych i funduszy europejskich na finanse lokalne” zorg. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa UwB, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa UwB, Koło Naukowe Prawa Finansowego przy Wydziale Prawa UwB, pod patronatem honorowym  Marszałka Województwa Podlaskiego i Dziekana Wydziału Prawa UwB 
 
 
05.03.10, Białystok - konferencja naukowa "Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne  i funkcjonowanie)" zorg. przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego
 
prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski: „Ocena stanu przedsiębiorczości na Podlasiu w świetle charakterystyki społeczno-gospodarczej regionu” oraz  „Dostępność i działalność urzędów państwowych i samorządowych oraz sądów na rzecz przedsiębiorców”
dr hab. Maciej Perkowski: „Partnerstwo publiczno-prywatne na Podlasiu”
dr Anna Piszcz: „Publiczna działalność gospodarcza na Podlasiu”
dr Rafał Dowgier: „Infrastruktura finansowa przedsiębiorczości na Podlasiu”
mgr Maciej Etel: „Działalność gospodarcza przedsiębiorców prywatnych, z uwzględnieniem przedsiębiorców działających w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej”
mgr Alicja Żukowska: „Instytucje samorządu gospodarczego i zawodowego oraz instytucje wspierające działalność przedsiębiorców”
 
 
 
2009
 
 
10-11.12.09 - seminarium naukowe dot. „Zakresu działania sieci naukowej”, zorg. przez prof. zw. dr hab. Leonarda Etela
 
 
20-22.10.09, Augustów - konferencja naukowa „Wschód i Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej” zorg. przez Katedrę Politologii Wydziału Prawa UwB
 
 
21-23.09.09, Lwów, Ukraina - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse publiczne i prawo finansowe a kryzys finansowy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, zorg. przez Wydział Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Wydział Prawa UwB, Centrum Informacji i organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 
 
20-21.06.09, Wilno - Białystok - międzynarodowa konferencja polsko-włoska „Prawo i wielokulturowość", zorg. Przez Katedrę Nauk Historyczno-Prawnych Wydziału Prawa UwB
 
 
3-5.06.09, Mikołajki - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Opłaty samorządowe w Polsce”, Wydział Prawa UwB
 
 
18-19.05.09, Białystok - Pierwsze Dni Prawa Państw Europy Środkowo-Wschodniej „Wpływ członkostwa nowych państw UE na relacje ze wschodnimi państwami ościennymi” zorg. przez prof. dr hab. Mieczysławę Zdanowicz
 
 
26-28.04.09, Białowieża - X Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa SEAP-u „Patologie w Administracji Publicznej”, zorg. przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa UwB pod kierownictwem dr. hab. Dariusza R. Kijowskiego, prof. UwB, Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
 
 
22-24.04.09, Białystok - II Seminarium Międzynarodowe nt. „Nauczanie Prawa Europejskiego w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, zorg. przez Dziekana Wydziału Prawa prof. zw. dr. hab. Leonarda Etela
 
 
2-3.04.09, Augustów - III Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce. Zmiany w Ordynacji Podatkowej w 2009 r.”, zorg. przez Dziekana Wydziału Prawa UwB, Prezesa WSA w Białymstoku, Dyrektora Izby Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Dyrektora UKS w Białymstoku, Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku
 
 
31.03.09, Białystok - seminarium naukowe z udziałem Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Lecha Paprzyckiego zorg. przez prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego
 
 
14-18.03.09 - międzynarodowe seminarium naukowe nt. „Terroryzm, globalizacja oraz środki reakcji na ataki terrorystyczne w dobie współczesnych procesów globalizacji”, zorg. przez prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego
 
 
22-24.02.09, Białystok - II Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. „Nauczanie Prawa Europejskiego w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej” zorg. przez prof. zw. dr. hab. Leonarda Etela i dr hab.  Mieczysławę Zdanowicz, prof. UwB, z udziałem gości zagranicznych
 
 
11-13.01.09, Białowieża - zjazd katedr prawa finansowego i prawa podatkowego zorg. przez Wydział Prawa UwB, przez Katedrę Finansów Publicznych i Prawa Finansowego oraz Katedrę Prawa Podatkowego. 
 
 
 
2008
 
 
6-9.12.08 - międzynarodowe seminarium naukowe nt. „Nauczanie prawa Europejskiego w Krajach Ościennych” zorg. przez prof. zw. dr. hab. Leonarda Etela, z udziałem gości zagranicznych z Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 
 
28-29.10.08 - międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Polska w Schengen”
 
 
13-15.10.08 - konferencja nt. „X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego”
 
16-17.09.08 – konferencja międzynarodowa „The Basic Problem of Public Finance Reform in the 21th Century in Europe”, org. Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
 
 
20-21.06.08 - konferencja międzynarodowa nt. „Prawo i wielokulturowość (Diritto e multiculturalita)”
 
 3-4.06.08 – konferencja międzynarodowa nt. „Wybrane problemy konstytucyjno-ustawowej regulacji stosunków społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białoruś”
 
25-27.05.08 – konferencja międzynarodowa nt. „Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki wolnorynkowej”
 
23-24.04.08 – konferencja „Podatki lokalne w praktyce”, org. Katedra Prawa Podatkowego
 
17-19.04.08 – konferencja nt. „Ocena funkcjonowania porozumień karno-procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości”
 
25-26.02.08 - II Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Podatkowego
 
 
 

2007
 
 3-7.12.07 - konferencja międzynarodowa nt. „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej”
  
 
 8-9.11.07 - międzynarodowa konferencja nt. „Tradycja romanistyczna a kodyfikacja prawa prywatnego w Chińskiej Republice Ludowej”
 
 
 4-11.11.07 - międzynarodowe seminarium naukowe nt. „Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości”
 
 
26-28.09.07 – sympozjum „X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny.” Sympozjum połączone z IV Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, organizowanym przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego
 
 
17-20.09.07 – międzynarodowa konferencja polsko-włoska nt. „Tutela giuridica della persona e dell’ambiente nel modelko di democrazia partecipative”, Martina Franca-Taranto
 
 
4-6.09.07, Woroneż (Rosja) – międzynarodowa konferencje nt. „The modern problem of Tax Law Theory” zorganizowana przez Wydział Prawa i Stowarzyszenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
 25-27.06.07 – konferencja nt. „Kierunki działań antykorupcyjnych w organach administracji państwowej”
 
 
 23-24.05.07 – sympozjum nt. „Prawo ubezpieczeniowe w ujęciu historycznym”
 
 
 18–19.05.07 – międzynarodowa konferencja włosko-polska nt. „Wybrane zagadnienia migracyjne współczesnej Europy”
 
 
 16-18.05.07 – konferencja nt. „System wymiaru sprawiedliwości a media”
 
 
 20.04.07 – międzynarodowa konferencja nt. „Urzeczywistnianie idei demokratyzacji i praw człowieka na Białorusi”
 
 
09.03.07 - I Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Podatkowego
 
 
Seminarium międzynarodowe nt. „Kodyfikacja prawa pracy w Polsce i na Białorusi” – organizatorzy - Katedra Prawa Pracy i Studenckie Koło Prawa Pracy.
 
 
 
 
2006
 
5-8.12.06 – międzynarodowa konferencja nt. „Aspects of Security Managament in Legal, Criminological and Technical Approach”
 
 
7- 8.11.06 – I Chińsko-Polskie Sympozjum nt. „Przestępczość zorganizowana”
 
 
 27.10.06 – konferencja „Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego pod rządami        Konstytucji RP
 
 
16-17.09.06 – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białymstoku nt. „Finansowoje prawotworczestwo i prawopimenienie w gosudarstwach Centralnoj i Wostocznoj Europy”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Stowarzyszenie Centrum Informacji I Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa UwB
 
 
 7-8.06.06 – „Prawne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego”
 
 
 
 
2005
 
 24-28.10.05 - konferencja nt. „Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego”
 
 
9-11.05.05 - konferencja międzynarodowa nt. “The Use of Modern Scientific Methods to Support Managing the Public Security in the European Union”
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku