Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Goście zagraniczni Strona główna / Goście zagraniczni

 

2016

 

  

 

Wykład gościnny pt. « Les rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif dans le droit budgétaire brésilien » (Relacje pomiędzy władzą ustawodawczą a wykonawczą w brazylijskim prawie budżetowym  w dniu  22.08.2016 r. wygłosiła dr Camila Baceti z Najwyższej Izb Kontroli Sao Paulo w Brazylii
 
 

2015

  

 

Wykład gościnny pt. „Cecil the Lion” („Cecil, król lew”), 26.11.2015 r., Prof. Daniel Barnhiser, Michigan State University, USA
 
W Pierwszym Podlaskim Seminarium poświęconym Alternatywnym Metodom Rozwiązywania Sporów „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych w Europie wyzwania i perspektywy” 13.11.2015 r. udział wzięli:
Prof. Bernard Kitous (I.E.P. de Rennes, Francja), „Finding a symbolic & practical missing link in Different Resolution? How Negotiations over River Selune’s future (Mont-Saint-Michel, Normandy) are hampered by fights between ideals which consider neither truth nor  reality”,
Prof. Margaret Ross (University of Aberdeen, Wielka Brytania), „Courts, lawyers and civil mediation in Scotland: cultures, barriers and new bridges”,
Dr Stephen Terrett (The British Law Centre), „Mediation (and other ADR) skills - a necessity for every lawyer”,
Mgr Belen Hernandez Moura (Carlos III University of Madrid, Hiszpania), „What went wrong with mediation in Spain?: the mediation paradox”,
Mgr Anna Fiodorova (Carlos III University of Madrid, Hiszpania), „Cross-border mediation in civil and commercial matters: necessity and reality”,
Prof. Vytautas Nekrosius (Uniwersytet Wileński, Litwa), „Sądownictwo polubowne
v. mediacja – sytuacja na Litwie”,
Adw. Irina Poleszczuk (Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały, Białoruś), „Doskonalenie regulacji prawnej podstaw pozasądowego rozstrzygania sporów, jako czynnik wpływający na rozpowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”,
Mgr Aleksandra Gabrijanczik (Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały, Białoruś),
„Actual problems of mediation agreement’s enforcement”,
Dr Irena Kirvel (Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały, Białoruś), „Mediacja w działaniach notariusza”.
 
Wykład gościnny pt. „Prawo immigracyjne w Stanach Zjednoczonych” 12.11.2015 r. wygłosiła Dr Anna Ludwikowska, Kancelaria Zelnic&Erickson.
 
Wykład gościnny pt. „Obstrukcja parlamentarna w Stanach Zjednoczonych czyli filibustering w Kongresie amerykańskim” 12.11.2015 r. wygłosił Prof. Rett R. Ludwikowski, The Catholic University of America, Columbus School of Law.
 
W międzynarodowej konferencji „Sztuka sprawcy i ofiary czynów zabronionych” – „Kunst
- Täter und Opfer von Straftaten” 20.10.2015 r. udział wzięli z referatami:
prof. dr dr Uwe Scheffler, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, „Kilka słów o wystawie Kunst und Strafrecht”
Ass. iur. mgr Joanna Melz LL.M., „Fałszowanie dzieł sztuki z perspektywy prawa niemieckiego”
mgr Alice Bielecki LL.M., „Uszkodzenie dzieł sztuki na przykładzie czynów Hansa-Joachima Bohlmanna”
mgr Claudia Zielińska LL.M., „Mała Syrenka – symbol zarówno Kopenhagi jak i wandalizmu”
 
W I Polsko-Szwedzkim Seminarium Naukowym
8.10.2015 r. udział wziął z referatem
prof. Jerzy Sarnecki, Stockholm University, „Problemy migracji i przestępczości cudzoziemców w Szwecji”
 
Wykład inauguracyjny pt. „Zapobieganie przestępczości: założenia teoretyczne i rezultaty praktyczne” podczas Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 8.10.2015 r. wygłosił prof. Jerzy Sarnecki, Stockholm University.
 
W II Polsko-Portugalskim Seminarium Doktoranckim nt. Prawo konkurencji w Portugalii i w Polsce, zorganizowanym 1.07.2015 r. na Wydziale Prawa udział wzięli:
Prof. Sofia Pais, Católica Porto Law School, Catholic University of Portugal, Portugalia
Rita Leandro Vasconcelos, Católica Porto Law School, Catholic University of Portugal, Portugalia wykład „Public enforcement tools – How far can the Portuguese Competition Authority go?”.
 
W konferencji „Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives” zorganizowanej  11– 12.06.2015 r. na Wydziale Prawa przez Centrum Prawniczego Języka Angielskiego czynny udział wzięli: Hala Allaf, Tripoli Bar Association, Liban,
Edita Bartnikaitė, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litwa,
Vijay Bhatia, Asia-Pacific LSP and Professional Communication Association, Chiny
Vilma Bijeikienė, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litwa,
Štěpánka Bilová, Masaryk University Language Centre, Czechy,
Mark Brophy, English training SAS,
Sophia Butt, University of Birmingham, UK, King’s College London, Aalto University, Finlandia,
Silvia Cavalieri, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy,
Hiba Chendeb, Lebanese University, Faculty of Letters and Human Sciences, Liban,
Barbora Chovancova, Masaryk University Language Centre, Czechy,
Paul Cooper, Czechy,
Alan Davies, Wielka Brytania,
Ben Davies, University of Warwick, Wielka Brytania,
Balazs Elek, Criminal Procedure Department, Faculty of Law, Debrecen University, Hungary
Hadi Fajloun, Tripoli Bar Association, Liban,
James Faulkner, EULETA, Niemcy,
Maurizio Gotti, Włochy,
Charles Hall, Arabia Suadyjska,
Alissa J. Hartig, Portland State University, USA,
Csilla Hati, Debrecen University Marton Géza Law School,Węgry,
Carol Hogg, Osnabrück University of Applied Science, Niemcy,
Nadezhda Kalmazova, Saratov State Academy of Law, Rosja,
Hana Katrnakova, Language Centre, Masaryk University, Brno, Czechy,
Ljubica Kordić, Faculty of Law, University of Osijek, Chorwacja,
Omar Malak, Tripoli Bar Association, Liban,
Omar El Mourad, Tripoli Bar Association, Liban,
András Petz, ANGLOFON, Węgry,
Marietta Pókay, University of Pecs, Faculty of Law, Węgry,
Chiara Preite, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy,
Lada Stupnikova, Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for Economic Development of Russia, Rosja,
Anthony Townley, Koç University, Turcja,
Renata Vystrčilová, Faculty of Law of Palacky University in Olomouc, Czechy,
Elena Vyushkina, Saratov State Law Academy, Saratov, Rosja
Tamara Zhelonkina, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Rosja,
Angela Zottola, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, Włochy.
 
W trzeciej międzynarodowej konferencji z serii Law and Culture International Conferencept. „Locus standi across legal cultures”, 14.05.2015 r. udział wzięli:
Prof. Daniel D. Barnhizer, Michigan State University College of Law, USA; „Some Animals Are More Equal Than Others: Sue & Settle and Standing in Private Actions Before Federal Agencies”
Yasin Güzel, Kocaeli Administrative Court, Turcja; „Standing up for the Nature in Turkey”
Dr. Péter Váczi, Széchenyi István University, Faculty of Law and Political Science in Gyor, Węgry; „Procedural principles of public administration in Hungary”
Dr. Anton Liutynskii, the North-West institute Moscow State University of Law Univercity n.a. O.E. Kutafin, Vologda, Rosja; „Criminal action, protection of crime victims and mediation: some aspects”
Milda Sofija Žaliauskaitė, Vytautas Magnus University, Faculty of Law, Kaunas, Litwa; „Locus standi: Lithuanian perspective”
Dr. Gergely Karácsony, Széchenyi István University, Faculty of Law and Political Science in Gyor, Węgry;„Recent developments of higher education law in Hungary”
 
W konferencji „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego” zorganizowanej 12–13.05.2015 r. w Supraślu udział wzięli:
Dr Michael Platzer, Academic Council on the United Nations System (ACUNS), Austria, „Academic Council on the United Nations System (ACUNS), Chair Vienna NGO Alliance on Crime Prevention and Criminal Justice.”
Dr hab. Sławomir Redo, Academic Council on the United Nations System, Austria;
„Criminology and social inclusion from the United Nations perspective: A look into the post – 2015 educational agenda”
Prof. Yakov Gilinsky, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Rosja; „Social Exclusion as Criminogenic and Victimogenic Factor. (Russian Experience)”,
Prof. George Vincentnathan, The University of Texas-Pan American, USA; „Caste Exclusion and Violence among Catholics in India”
Prof. Minoru Yokoyama, Kokugakuin University in Tokyo, Japonia; „Exclusion and Inclusion of Offenders in Japan with Low Tolerance”
Prof. Yumiko Yahagi Yokoyama, Keiai University, Japonia
Prof. Nikolai Aleksiejewicz Isaev, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Rosja; „Excluded and outlawed as biopolitics in the late modern society”
Dr. Paolo Campana, The Institut of Criminology, University of Cambridge, Wielka Brytania; „The structure of human trafficking: lifting the bonnet on a transnational ring”
Jolanta Lopusiewicz-Redo, UN NGO, Asia Crime Prevention Foundation, Austria;
„Pro publico bono legal assistance for the materially impoverished clients, as a contribution to the United Nations sustainable development goals 2016- 2030: An Eurasian view”
ppłk dr Magdalena Ondicova, Akademia Korpusu Policji w Bratysławie,  Słowacja;
„Przestępczość młodzieży i wybrane inicjatywy o resocjalizacyjnym charakterze podejmowane na terenie Republiki Słowackiej”
H.H. Witold Pawlak Sąd Okręgowy Greenwood, Wielka Brytania; „The approach of the court in relation to the artificial nutrition and hydration of terminally ill patients”
Prof. Dr. Mesut Hakki, Casin Özyeğin University, Turcja
 
Wykład w ramach Erasmus+ pt. „Organizacja administracji publicznej w Hiszpanii”
– Prof. Miren Sarasibar
 
Wykład „Zawód dyplomata”, 20.04.2015 r. – Janson Worlledge, Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Akademii Dyplomacji
 
Wykład „Assessment and Grading”, 16.04.2015 r. – Prof. Robert Steinbuch
 
W ramach Szkoły Prawa Niemieckiego, 9–11.04.2015 r. zajęcia prowadził Prof. Klaus Marxen („Grundzüge des deutschen Strafrechts, Europäisierung des Strafrechts“).
 
W ramach uroczystości inauguracji Szkoły Prawa Niemieckiego  9.04.2015 r. gościli na Wydziale Prawa UwB: Prof. Klaus Marxen, Prof. Christian Waldhoff („Der Wahrheitsanspruch der Religion und die Relativität des Rechts“), Isabell Maria Genz („Deutschland und Polen in Europa”).

 

 

2014

 

 

W konferencji “Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union” w dn. 27-28.10.2014 udział wzięli:
dr  F. Křepelka, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
dr D. Sehnálek, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
dr G. Kecső, Eӧtvӧs Loránd  University
mgr B. Varga, Eӧtvӧs Loránd  University
mgr L. Kralovič, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja
mgr J. Mazur Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja

    

 

Prof. Marie-Christine Esclassan oraz Prof. Michel Bouvier z Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francja, Międzynarodowe seminarium pt. Le droit français fiscal”, (Francuskie prawo podatkowe) w dn. 20.03.2014 r.
 
W ramach Inauguracji Szkoły Prawa Niemieckiego i Wprowadzenia do Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa UwB gościli w dn. 19.03.2014 r.:
Prof. Klausa Marxen, Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy
Prof. Reinhard Singer, Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy
Prof. Michel Bouvier, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Francja
Prof. Marie-Christine Esclassan, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Francja
Dr. Niels von Redecker, Wydział Polityczny Ambasady Niemiec w Polsce
Cyrielle Dufrenne, Ambasada Republiki Francuskiej
 
Prof. dr dr h.c. Keiichi Yamanaka „Japonia wczoraj i dziś”, w dn. 4-5.03.2014 r.; Międzynarodowe Seminarium „Ausgewählte Probleme des Medizinstrafrechts in Japan und in Polen” ("Wybrane problemy medycznego prawa karnego w Japonii i w Polsce")
 
 
 

 

2013

 

    

 
 
W konferencji pt. „Mały ruch graniczny na polskim odcinku zewnętrznej granicy UE” w dn. 21-22.10.2013 r. udział wzięli:
-        prof. Wiktor Romanowski, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie FR – Filia w Kaliningradzie, Rosja
-        prof. Vadim Voinikov, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta, Rosja
-        Anastasia Malinina, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta, Rosja
-        prof. Olga Paramuzova, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu, Rosja
-        dr Andryy Mostovyy, Uniwersytet Lwowski im. I. Franko, Ukraina
-        Andriei Jelisiejev, Białoruski Instytut Studiów Strategicznych, Białoruś

 

 

prof. Małgorzata Fitzmaurice z Queen Mary University of London, Wielka Brytania – wizyta studyjna w dniach 7-10.09.2013 r.
 
prof. Minoru Yokoyama, Uniwersytet Kokugakuin oraz prof. Yumiko Yahagi Yokoyama, Uniwersytet Keiai – udział w konferencji „Legal, criminological and victimological aspects of social exclusion”, 13.08.2013, Białowieża
 
W dniach 24.06-19.07.2013 realizowana jest IV edycja anglojęzycznej Letniej Szkoły Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego, opartej na umowie podpisanej z Wydziałem Prawa Michigan State University, College of Law w Stanach Zjednoczonych w ramach której zajęcia poprowadzą:

 

-           Prof. Daniel Barnhizer, Michigan State University, USA
-           Prof. Kevin Saunders, Michigan State University, USA
-           Prof. Noga Morag-Levine, Michigan State University, USA
-           Prof. Charles Szymanski, Vytautus Magnus University, Kaunas, Litwa
 
Honorowi goście zagraniczni uczestniczący w „Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pt. “Kultura sądowa – kultura koncyliacji czy kultura litygacji?”13-14.06.2013:
-        Prof. Vijay Bhatia, Macquarie University, Australia, University of Malay, Kuala Lumpur
-        Prof. Charles Hall, University of Memphis, Dr. h.c. of the University of West Bohemia
-        oraz 15 uczestników z zagranicy reprezentujących takie kraje jak Malezja, Australia, Stany Zjednoczone, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Łotwa, Rosja oraz Litwa
 
Goście zagraniczni uczestniczący w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wojna i pokój. Aspekty prawne i etyczne” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 5.06.2013 r.:
-          Prof. Sebastiano Tafar, Universita degli Studi Bari, Włochy
-          Prof. Michele Indellicato, Universita degli Studi Bari, Włochy
-          Prof. Salvatore Parente, Universita degli Studi Bari, Włochy
-          Prof. Vittoria Bosna, Universita degli Studi Bari, Włochy
16.05.2013 r.
Daniel D. Barnhizer, Michigan State University College of Law
Charles Szymański, Michigan State University College of Law
Anthony Franze, Michigan State University College of Law
Mindaugas Šimonis, Przewodniczący Sądu Rejonowego w Kownie, członek litewskiego Komitetu ds. Mediacji

- uczestnictwo w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.“Kultura sądowa – kultura koncyliacji czy kultura litygacji?” zorganizowanej przez Wydział Prawa UwB w Białymstoku

3-4.06.2013 r.
prof. Vladimir Babcak UPJS Kosice
Dr Dana Sramkova – Uniwersytet Masaryka w Brnie

- uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

12-17.05.2013 r.
Karin Blad (Phd candidate) z Orebro University, Szwecja - wykład w ramach LLP-Erasmus, pt. „Basics of the Swedish Company Law”

27-28.05.2013 r.
 
Ilga Gorsvane z Baltic International Academy, Łotwa - wykład w ramach LLP-Erasmus, pt. „Quick memorizing, Mind maps, Sensor systems”
 
3-4.06.2013r.
Dr Dana Sramkova
z Masaryk University, Czechy - wykład w ramach LLP-Erasmus, pt. „Comparative aspects of financial law”
 
3.06.2013r.
Dr Steve Terret z British Law Centre - spotkanie z Dziekanem Wydziału Prawa oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą w celu omówienia zasad powołania British Law Centre na Wydziale Prawa UwB,
 
5-6.05.2013 r. Profesor Chris Eskridge
 
8-16.05.2013 r. Dr hab. Sławomir Redo Uniwesytet Wiedeński – wykład specjalizacyjny „The United Nation Crime Prevention”
 
24.04.2013 r. prof. assoc. Tomas Berkmanas Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie - spotkania z Dziekanem, spotkanie z Rektorem, spotkanie z dr Izabelą Kraśnicką oraz wykład dla studentów „Carl Schmitt and His Critique of Modern Democracy (opieka dr Sławomir Oliwniak)
 
23.04.2013 r.  prof. Janis Naciscionis Dziekan Wydziału Prawa Turiba School of Business Administration w Rydze - spotkanie z Prodziekan dr hab. A. Malarewicz - Jakubów prof. UwB, spotkanie z dr Izabelą Kraśnicką oraz wizyta w Studenckiej Poradni Prawnej (spotkanie z dr M. Skrodzką i dr J. Radwanowicz-Wanczewską)
 
22.04.2013 r. wizyta dwunastu przedstawicieli poradni prawnych z białoruskich uniwersytetów. Spotkanie z dr Izabelą Kraśnicką oraz z Poradnią Prawną na Wydziale Prawa UwB
 
19 kwiecień 2013 r. Profesor Bernhard Kitous, Instytut Nauk Politycznych, Rennes, Francja - seminarium: The Internet revolution: Musics as Politics? - spotkanie z Centre for Direct Democracy Studies
 
14.03.2013 r. prof. dr Klaus Marxen z Humboldt Universität zu Berlin – wykład inauguracyjny Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa UwB
 
 
 

2012

 

 

3-8.12.12, prof. Brigita Palavinskiene z Wydzialu Prawa Univerytetu Mykolas Romeris - wykłady “Problems of prostitution in Lithuania”, “Help and suport to Victims of Prostitution’s Business in Lithuania”

3-8.12.12, prof. Genovaite Babachineite z Wydzialu Prawa Univerytetu Mykolas Romeris - wykłady “Crime victimization in Lithuania and other EU countries”, “The state system for crime victim support in Lithuania and NGO aid for victims”, “Crime tendencies in Lithuania”, Youth Violence in Lithuania”

29.11.12, prof. Stephanie Dijoux z Wydziału Prawa Uniwerytetu Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - wykład "The economic impact of consumer information rights: A comparative study of European, French and German law”


22-25.11.2012, doc. Andrey Novikov Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (Rosja)

 


20.11.2012 Rosa Kooenradt Wydział Prawa Uniwersytetu W Utrechcie (Holandia) – seminarium dot. przestępczości zorganizowanej

 

30-31.05.12, Białystok - Międzynarodowa konferencja naukowa „Wolność i formy ochrony wolności”

referaty gości zagranicznych:
prof. Michele Indellicato – referat „Liberta religiosa. Dialogo e dignita della persona“
prof. Ksenofon Krisafi – referat „La libertà di religione, l'esperienza albanese”
prof. Ferdinando Parente –  referat „L’evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali”
prof. Mario Signore – referat „Il paradosso  della verita’ in un mondo multiculturale”
prof. Sebastiano Tafaro – referat  „Propettive di protezione avanzata delle liberta”
dott. Cosima Ilaria Buonocore – referat „La tutela attraverso la class action”
dott. Salvatore Parente – referat „Lo ius impositionis tra potere autoritativo e libertà della persona”
dr Eniel Kolaneci - referat „Economic freedom during transition in Albania and its restrictions”
dr Sławomir Kursa – referat „La tutella della libertà religiosa”
dr Esmeralda Osmani  (Kolaneci) - referat „Sono albanesi liberi nel 100° anniversario del loro stato indipendente?”

21-23.05.12, prof. Wojciech Redo, Uniwersytet Wiedeński  – wykład pt. „Blue Criminology. The Power of United Nations ideas to counter crime globally”

15-19.05.12, prof. Roger Kay, Dyrektor Instytutu Prawa, University of Chester, Wielka Brytania – wykłady z prawa rodzinnego w ramach LLP Erazmus

16-18.04.12, dr Kartina Aisha Choong – Wydział Prawa University of Central Lancashire, Wielka Brytania – wykład dla studentów „The Definition of Death in British ICUs and Recent Developments on Euthanasia in the UK”

17-20.04.12, prof. Jerzy Sarnecki – Stockholm University, Szwecja – wykład dla studentów „Przestępczość w Szwecji”

8-9.03.12, Prof. Bernhard Kitous, Instytut Nauk Politycznych w Rennes, Francja  - warsztaty dla studentów w j. angielskim „Women and Elections, a political challenge for the European Union and Beyond”; LLP Erazmus.
 

  

 

2011

 

 

 

14.12.11, prof. Genovaite Babachinaite, Wydział Prawa Uniwersytetu Mykolasa Romerisa, Wilno, Litwa (wykład dla studentów „Przestępczość z użyciem przemocy na Litwie”); LLP Erazmus

14.12.11, dr Brigita Palavienskiene, Wydział Prawa Uniwersytetu Mykolasa Romerisa, Wilno, Litwa (wykład dla studentów „Prostytucja na Litwie w świetle wyników badań kryminologicznych”); LLP Erazmus

 

Prof. Haluk Kabaalioglu – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Yeditepe, Istambuł, Turcja 12-13.10.11 – wykład dla studentów „Turcja w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”
 

 

10-11.10.11, Białystok - Międzynarodowa konferencja naukowa „Przyjazna granica – niezbędnym elementem wzmacniania stosunków społeczeństw Polski i Federacji Rosyjskiej”

  


 

referaty gości zagranicznych:
prof. Oleg Barabanov, Uniwersytet Państwowy Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Rosji – referat „Концептуальный  и практический подход к решению сложных проблем в отношениях между Россией, ЕС и её членскими государствами”
dr K. Koktysh, Uniwersytet MGIMO Państwowy Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Rosji - referat „Политичесикй и экономический объём треугольника Польша-Беларусь- Россия”
dr V. Voynicov, Państwowy Uniwersytet im. Emanuela Kanta w Rosji  - referat „Россия и ЕС: сотрудничество в правоохранительной сфере”
dr Vladimir Gyulumyan, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu w Rosji – referat „Актуальные вопросы правового регулирования взаимодействия административных органов Польши и России в сфере обеспечения миграционной безопасности"


13.10.11, Białystok - Wykład inauguracyjny rozpoczynający cykl wykładów „Wprowadzenie do prawa niemieckiego” przygotowanych wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie


wykłady wygłosili:
Rüdiger Freiherr von Fritsch - Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
Thomas Urbańczyk
– Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

14.05.11, prof. Chris Eskridge, University of Nebraska, Lincoln, USA, (wykład „Terroryzm jako wyzwanie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - wybrane aspekty”)
 
 
16-18.05.11, dr Tomas Berkmanas, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa (wykład „Specyfikacja interpretacji Konstytucji USA”)
 
 
16-18.05.11, prof. Charles Szymański, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa i Michigan State University, USA, (wykłady nt. „System prawny USA”)
 
      
10-11.04.11, Aleksandra Marzec (adwokat), Kancelaria 5 RB Media and entertainment law, Londyn, Wielka Brytania (wykład „Ochrona prawa do prywatności w świetle art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela”)
 
 
10-11.04.11, prof. Kerstin Peglow, Uniwersytet Nanterre, Paryż X, Francja (wykład „Introduction to french civil law”)
 
 
17-23.04.11, prof. Vladimir Giulumian, Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja (wykład „Struktura administracji centralnej w Federacji Rosyjskiej”)
 
 
24.03.11, prof. Janis Naciscionis, Dziekan Wydziału Prawa Turiba School of Business, Ryga, Łotwa (wykład „Overview of Administrative Law in Latvia”  - „Prawo administracyjne na Łotwie - podstawowe założenia”)

 

22-23.03.11, prof. Isabel Marcus, University at Buffalo Law School, New York, USA (wykład „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i regionalnym”)

 

23-26.02.11, prof. Bernhard Kitous - Instytut Nauk Politycznych w Rennes, Francja  (wykłady dla studentów); LLP Erazmus

 

27.01.11, prof. Andrey Novikov, pełnomocnik Rektora Państwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu ds. kontaktów z Polską (referat „Rosyjskie doświadczenia w zakresie współdziałania sektora publicznego i prywatnego. Rekomendacje dla Polski” podczas konferencji „Partnerstwo uniwersalne jako innowacyjny rozwój kadr województwa podlaskiego”)

 

 

17.01.11 Brytyjsko-polskie seminarium naukowe

„Konsensualne formy zakończenia postępowania karnego w Anglii i w Polsce”

 


referaty gości zagranicznych:

sędzia Francis Sheridan (referat „What of the Rule that Forbids the Use of Illegaly Obtained Evidence in a Criminal Trial”)

sędzia Witold Pawlak  (referat „Plea Bargaining in England and Wales”)13.01.11 prof. Charles Szymański, Michigan State University (poprowadzenie seminarium naukowego „Zasady publikowania artykułów naukowych w amerykańskich periodykach”)

 

 

 

2010

 

 

13-17.12.10 prof. dr. Brigita Palavinskiene, Faculty of Law, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa (wykład “Prostytucja na Litwie – problemy praktyczne i teoretyczne”); LLP Erazmus

 

13-17.12.10 prof. dr. Genovaite Babachinaite, Faculty of Law, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa (wykład “Przestępczość z użyciem przemocy na Litwie”); LLP Erazmus

 

18-19.10.10 Międzynarodowa konferencja „Partnerstwo Wschodnie – Polska promotorem realnej integracji”

referaty gości zagranicznych:

 

 

prof. Mark Entin, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (referat „Partnerstwo dla Modernizacji jako bardziej efektywne partnerstwo pomiędzy Rosją a Unią Europejską”)

 

wystąpienia uczestników z krajów adresatów partnerstwa wschodniego oraz Rosji na temat: „postawa wobec inicjatywy i polityki zagranicznej Unii Europejskiej, potencjalne konsekwencje z perspektywy adresatów wynikające z wdrażania Partnerstwa w obszarach objętych inicjatywą, obawy i postulaty”.

 

 

Karen Gevorgyan, zastępca Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego w Erywaniu, Armenia

 

 

Vigen Kocharyan, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Uniwersytetu Państwowego w Erywaniu, Armenia

 

 

Mahammad Guluzadeh, Uniwersytet Państwowy w Baku, Wydział Prawa Międzynarodowego, Azerbejdżan

 

 

doc. Lilia Abramchyk, Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie, Bialoruś

 

 

doc. Oksana Shupickaja, Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie. Bialoruś

 

 

Denis Mielancow, Belarusian Institute for Strategic Studies, Białoruś

 

 

Nino Lapiashvili, Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu w Tbilisi, Tbilisi State University named by Iv. Javakhishvili, Gruzja

 

 

Tamaz Zubiashvili, profesor nadzwyczajny Studiów Europejskich na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi, Tbilisi State University named by Iv. Javakhishvili, Gruzja

 

 

Marin Domente i Victor Tanase, Moldova State University, Faculty of Law

 

Prof. Jurij Makar i dr Witalij Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy imienia Jurija Fed`kowacza, Ukraina

 

Oleg Barabanov, Kierownik Katedry Polityki UE, Europejski Instytut Naukowy, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych MGIMO, Rosja

 

  

Artem Malgin, Doradca Rektora MGIMO University, ROSJA European Studies Institute at Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University, Rosja

 

19-20.10.10 Międzynarodowe seminarium naukowe w ramach projektu badawczego „Smoleńsk–Mińsk–Białystok: regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej”

 

referaty gości zagranicznych:

 

 

prof. Mark L. Entin, dyrektor Europejskiego Instytutu Naukowego przy MGIMO (U) MSZ Rosji (referat „Idee, założenia i możliwości realizacji projektu „Smoleńsk – Mińsk – Białystok: regionalny wymiar ‘Partnerstwa Wschodniego’ UE”)

prof. Oleg N. Barabanow, kierownik Katedry polityki UE EIN przy MGIMO, Rojsa (referat „Działalność polsko–rosyjskiej grupy roboczej ds. trudnych: pierwsze ustalenia i perspektywy”)

 

prof. Leonid A. Kuźmin, doradca rektora ds. naukowych Uniwersytetu Państwowego w Smoleńsku, Rosja (referat „Współpraca przygraniczna: Uniwersytet Państwowy w Smoleńsku i formułowanie wspólnej przestrzeni kształcenia”)

 

 

Michał Podbielski, Z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP (referat „ Możliwości regionalnej i międzyregionalnej współpracy Rosji, Polski i Białorusi”)

 

 

Władimir W. Mackiewicz, przedstawiciel konsorcjum „Agencja Technologii Humanitarnych – Centrum innowacji socjalnych”, Mińsk, Białoruś (referat  „Uwarunkowania i problemy współpracy transgranicznej z udziałem Białorusi”)

 

prof. Kirył Koktysz, docent Katedry Teorii Politycznej MGIMO (referat  „Aktualne problemy współpracy regionalnej Rosji z Polską i Białorusią”)

Oksana Szelest,  dyrektor konsorcjum „Agencja Technologii Humanitarnych – Centrum innowacji socjalnych”, Mińsk, Białoruś (referaty „Wybrane obszary działalności organizacji pozarządowych na Białorusi”)

 

 

25.10.10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski”

 

 

 

referaty gości zagranicznych :

 

 

 

prof. Marie-Christine Esclassan, Uniwersytet Paryż 1 Panteon Sorobna (referat „Kierunki zmian we francuskich finansach publicznych”)

 

 

prof. Michel Bouvier, Uniwersytet Paryż 1 Panteon Sorobna (referat „Nowe zarządzanie publiczne finansami publicznymi we Francji”).

 

 

17-21.10.10 prof. Oleg N. Barabanov, Europejski Instytut Naukowy MGIMO, Moskwa, Rosja (wykład „Regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego UE”)

 

23-26.10.10 prof. Marie-Christine Esclassan, Uniwersytet Paryż 1 Panteon-Sorbona, Francja (wykłady: „Przemiany w zakresie kontroli finansowych”, „Zmiany w systemie odpowiedzialności wynikające z wprowadzenia budżetu zadaniowego”)

 

23-26.10.10 prof. Michel Bouvier, Uniwersytet Paryż 1 Panteon-Sorbona, Francja (wykłady: „Programowanie wieloletnie finansów publicznych”, „Programowanie wieloletnie jako element budżetu zadaniowego”)

 

3-7.10.10 prof. Karl-Ludwig Kunz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria (wykład „Grundzüge der aktuellen Kriminalpolitik in westeuropäischen Staaten”)

 

3-7.10.10 prof. Naděžda Rozehnalova i dr Petr Mrkývka, Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka, Brno, Republika Czeska

 

 

prof. David Lipton, The Catholic University of America, Waszyngton, USA (wykład „American and European corporate law from comparative perspective”)

 

 

 

 

3-24.07.10 Letnia Szkoła Prawa Amerykańskiego

 

prof. Kevin Saunders, z Wydziału Prawa Michigan State University 3-10.VII.10 (pięć wykładów nt. „US Constitutional Law”)

 

 

prof. Michael Lawrence, z Wydziału Prawa Michigan State University 11-15.VII.10 (cztery wykłady nt. „Introduction to the US Business Law”)

 

 

prof. Daniel Barnhizer, z Wydziału Prawa Michigan State University 11-17.VII.10 (pięć wykładów nt. „Contract Theory”)

 

 

prof. Charles Szymański, 18-24.VII.10 (pięć wykładów nt. „US Labor Law”)

 

 

 

 

 

16-19.05.10 II Forum Naukowe Podlasie-Warmia i Mazury „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w XXI wieku. Przyczyny - przejawy – przeciwdziałanie; Reforma opodatkowania majątku” zorg. przez Wydział Prawa UwB; spotkanie środowisk naukowych dwóch ośrodków: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Prawa i Administracji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Katedra Prawa Finansowego) oraz Uniwersytetu w Białymstoku - Wydział Prawa (Katedra Prawa Karnego, Katedra Prawa Podatkowego), Białowieża (liczba uczestników: 49)

 

referaty gości zagranicznych :

 

 

prof. Chris Eskridge “Terrorism in the international arena - a special case of Islam and the western world”

 

prof. Ronald Huff “Weakness investigation and their effect on the miscarriage of justice”

 


 

11-12.05.10 Międzynarodowa konferencja naukowa „Evolution of Constitutionalism in the Visegrad Group Member States (Ewolucja konstytucjonalizmu w państwach grupy wyszehradzkiej)” zorg. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa UwB, Białystok (liczba uczestników: 50)

 

6-8.05.10 prof. Marina Sentsova - Uniwersytet w Sankt Petersburgu, (dziedzina prawa: Rosyjskie Prawo Finansowe, wykład w ramach Szkoły Prawa Rosyjskiego)

 

 

15-16.05.10 prof. Rikizo Kuzuhara, Department of Jurisprudence, Faculty of Law, Kansai University

 

15-18.05.10 prof. Guy Peters, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Pittsburgu, (wykład „Governance and Meta-Governance” oraz „The two futures of public administration”)

 

11-13.04.10 prof. Irina Zawieruha, Wydział Prawa Uniwersytetu we Lwowie, Ukraina (pobyt dot. przygotowania wspólnej monografii nt. „Metody wyjścia z kryzysu Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”)

 

 

9-11.04.10  prof. Aleksiej Kartsov – Uniwersytet w Sankt Petersburgu, (Dziedzina prawa: Rosyjskie Prawo Konstytucyjne oraz Rosyjskie Prawo Finansowe, wykład w ramach Szkoły Prawa Rosyjskiego)

 

23-25.04.10 prof. Anton Rudokvas - Uniwersytet w Sankt Petersburgu, (Dziedzina prawa: Rosyjskie Prawo Cywilne, wykład w ramach Szkoły Prawa Rosyjskiego)


 

11-13.04.10 dr Bogusia Puchalska, University of Central Lancashire, Wielka Brytania (wykład „EU conditionality: cooperation or coercion?”), LLP Erazmus

 

 

25-28.02.2010 oraz 12-15.03.2010 prof. Andrey Novikov - Uniwersytet w Sankt Petersburgu, (dziedzina prawa: Rosyjskie Prawo Administracyjne, wykład w ramach Szkoły Prawa Rosyjskiego)

 

 

5-7.03.2010 prof. Bernhard Kitous - Instytut Nauk Politycznych w Rennes, Francja  (seminarium - 12 godz. - dla 14-osobowej grupy studentów: Seminar on European Governance), LLP Erazmus

 

21-25.01.10 prof. Andrey Novikov - Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja (dziedzina prawa: Rosyjskie Prawo Administracyjne, wykład w ramach Szkoły Prawa Rosyjskiego; podpisanie porozumienia ramowego w sprawie współpracy naukowej pomiędzy Wydziałami)

 

11-13.01.2010 Maxim Tomoszek - Wydział Prawa Uniwersytetu Palacky w Olomuncu, Czechy (wykład nt. „Traktat Lizboński w czeskim Trybunale Konstytucyjnym” oraz szkolenie z etyki prawniczej w naszej Poradni Prawnej”), LLP Erazmus

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku