Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Badania naukowe Strona główna / Badania naukowe / Badania unikatowe

 Wykaz badań unikatowych realizowanych na Wydziale Prawa UwB


Termin realizacji

Tytuł grantu badawczego

Kierownik/Koordynator
01.01.2014-31.12 2016
SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi
dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
dr Magdalena Perkowska
2011-2014
Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2011-2014
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne
dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB
2011-2012
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2009-2011
Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
2009-2010
Referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE
dr hab. Elżbieta Kużelewska
2009-2010
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku