Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Przydatne linki: Strona główna / Przydatne linki:

Konkursy finansowane z funduszy strukturalnych – zestawienie ze strony UwB

http://www.uwb.edu.pl/uniwersytet.php?p=388

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

http://www.kpk.gov.pl/index.html

 

Programy stypendialne i subwencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia

 

Funding opportunities in the Justice, Freedom and Security policy areas, for the period 2007-2013 (European Commission)
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm

 

Portal „Nauka polska” – bazy OPI

http://nauka-polska.pl/index.shtml

 

Mobilność akademicka  i naukowa (MNiSW)

http://www.nauka.gov.pl/nauka/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/

 

Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i w sferze zarządzania nauką (MNiSW)

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/

 

Newsletter z polskim i niemieckim orzecznictwem

http://nl.publaw.eu

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku