Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy

 

Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk przewodniczącą zespołu ds. opinii prawnych i współpracy międzynarodowej 

 


 

Prof. Emil W. Pływaczewski został doktorem honoris causa UWM

 


 

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. zw. dr. hab. Emilowi W. Pływaczewskiemu

 


  

Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB została Prezesem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW)

 


 

Sympozjum “Judicial Protection in Family – too Little or too Much?” na Wydziale Prawa UwB 18-20 lipca 2017 r.

 


 

Dr hab. Piotr Fiedorczyk ponownie wybrany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego (ISFL)

 


 

Relacja z uroczystego podpisania aneksu do umowy o współpracę z Cambridge podczas II seminarium polsko-brytyjskiego POLICING DOMESTIC ABUSE: The Rise of Evidence-Based Policing -- Białystok, 10 kwienia 2017 r.  

 


 

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych

 


 

Karolina Góralczyk stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


 

Pracownicy Wydziału Prawa zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi

 


 

II miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej 2016

 


 

Dr Marta Janina Skrodzka otrzymała prestiżowe stypendium Fulbright Senior Award na rok akademicki 2016/2017

 


 

Praca magisterska Marty Dąbrowskiej została nagrodzona w 2 konkursach -  Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji Dzieci Niczyje

 


 

 


 

Sukces Wydziału Prawa UwB - najwyższa ocena parametryczna wśród wydziałów prawa w Polsce

 


 

Pierwsze miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu „Rzeczpospolitej”

 


 
III miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu RZECZPOSPOLITEJ

 


 

Prestiżowy sukces Wydziału Prawa UwB Kierunek „prawo” został  wyróżniony przez PKA

 


 

Wydział Prawa UwB ponownie otrzymał 1. kategorię

 


 

Prawo na UwB to kierunek z certyfikatem jakości!

 


 

II miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej 2015

 


 

Profesor Maciej Perkowski odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

 


  

Profesor Ewa M. Guzik-Makaruk odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi

  Studenci prawa zwyciężyli w I Ogólnopolskiej Debacie Oksfordzkiej

 


 

Prof. Piotr Niczyporuk odebrał nominację profesorską

 


 

Studenci prawa wśród laureatów V Podlaskich Akademickich Mistrzostw w Ortografii

 


 

Prof. Leonard Etel w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników

 


 

Prof. Maciej Perkowski doradcą strategicznym Marszałka Województwa Podlaskiego

 


 

Prof. Ewa M. Guzik-Makaruk powołana do Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej

 


 

Powołanie prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego na członka komisji dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


 

Glosa studentki Wydziału Prawa UwB wyróżniona

 


 

3 studentów Wydziału Prawa ze stypendiami ministra

 


 

Paweł Szorc - student prawa Przewodniczącym Parlamentu Studentów UwB

 


 

Dr hab. Ewa Katarzyna Czech kierownikiem projektu „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”

 


 

Dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk w składzie Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej

 


 

Patryk Zabrocki student III roku prawa najlepszym zawodnikiem I Otwartego Pucharu OYAMA KARATE Polski Wschodniej

 


 

Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku odebrali odznaczenia państwowe i medale KEN

 


 

Prof. dr hab. Leonard Etel na czele Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

 


 

Studenci Wydziału Prawa zwyciężyli w debacie oksfordzkiej

 


 

Dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, Prof. UwB w składzie Krajowej Rady Transplantacyjnej

 


 

Dr Jarosław Matwiejuk zasłużony dla Uniwersytetu

 


 

Młodzi naukowcy z Wydziału Prawa UwB otrzymają stypendia dla wybitnych młodych naukowców

 


 

Dr Piotr Fiedorczyk ponownie wybrany członkiem Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego

 


 

Prof. dr hab Dariusz Kijowski i dr hab. Adam Doliwa w Radzie Legislacyjnej XII kadencji

 


 

dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB otrzymała odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 


 

Dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk jedynym ekspertem z Polski w międzynarodowym projekcie poświęconym parafarmaceutykom i fałszowaniu leków

 


 

Dr hab. Anna Piszcz nominowana do "Nagrody CARS 2014"

 


 

Dr Piotr Fiedorczyk w Radzie Dyrektorów stowarzyszenia The International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family

 


 

Studenckie Noble 2014 dla studenta prawa i studentki kierunku ekonomiczno - prawnego

 


 

Dr Adam Czarnota, prof. UwB został wybrany na czteroletnia kadencję do rady zarządzającej RCSL

 


 

Prof. zw. dr hab. Walerian Sanetra otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 


 

Dr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk laureatką stypendium START

 


 

Prof. Joanna Salachna oraz prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz otrzymały akty nominacyjne

 


 

Sukces studentów prawa UwB na międzynarodowej olimpiadzie

 


 

Gratulacje Wicewojewody Wojciecha Dzierzgowskiego

 


 

Dr Piotr Fiedorczyk w radzie nadzorczej Polskiego Radia Białystok.

 


 

Michał Szczech student Wydziału Prawa zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursu EYe on Tax!

 


 

Studenci Wydziału Prawa UwB wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie z prawa podatkowego

 


 

Prof. Dariusz Kijowski otrzymał akt nominacyjny

 


 

Prof. zw. Leonard Etel oraz dr Marta Skrodzka odznaczeni Medalami Ministra Sprawiedliwości

 


 

Dr Izabela Kraśnicka odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi

 


 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis otrzymał okolicznościowy medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae"

 


 

Dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB zaproszony do udziału w grancie

 


 

Studenci Wydziału Prawa zostali ambasadorami portalu student.LEX.pl

 


 

Wyróżnienie w Konkursie im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepszą prace magisterską

 


 

Profesorowie z Wydziału Prawa odznaczeni medalami Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

 


 

Wyróżnienie dla Wydziału Prawa

 


 

Nominacja profesorska z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego

 


 

Podręcznik „Legal English – niezbędnik przyszłego prawnika” nagrodzony certyfikatem ELL

 


 

Najlepszy zespół oględzinowy

 


 

III miejsce studentów Wydziału Prawa UwB w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-prawnej im. Michała Sczanieckiego

 


 

I miejsce studentów Wydziału Prawa na III Międzynarodowej Olimpiadzie z Prawa Międzynarodowego Publicznego

 


 

Student III roku Wydziału Prawa będzie pierwszym rzecznikiem ds. studentów

 


 

Kolejny sukces grantowy studentów i doktorantów Wydziału Prawa UwB

 


 

Dr Sławomir Presnarowicz powołany do NSA

 


 

Praca monograficzna Dr. Wojciecha Filipkowskiego wyróżniona

 


  

Prof. zw. dr hab. Walerian Sanetra uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej

 


 

Wyróżnienia studentek Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ogólnopolskim konkursie na glosę

 


 

Praca magisterska Sylwii Konrad, absolwentki UwB, nagrodzona

 


 

prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski powołany do Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji

 Prof. UwB Joanna Sieńczyło-Chlabicz została powołana na eksperta 
 


 

Nominacja Dr. Adama Czarnoty
 


 

Wyróżnienie Monografii W. Filipkowskiego i P. Chlebowicza „Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe”
 


 

Prof. dr hab. Adam Jamróz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

 


 

Prof. dr hab. Cezary Kulesza w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

 


  

dr hab. Ewa Czech w gronie ekspertów PKA

 


 

Dr Jarosław Matwiejuk w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 


 

Prof. dr hab. Cezary Kulesza wystąpił jako ekspert podczas debaty w Belwederze

 


 

Dr hab. Andrzej Sakowicz powołany do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu „Index Plus”

 


 

Patryk Zabrocki zajął II miejsce na ogólnopolskich zawodach w oyama karate

 


 

Studenci Wydziału Prawa UwB wyróżnieni

 


 

Sukces grantowy studentów i doktorantów Wydziału Prawa UwB

 


 

 


 

Glosy studentów Wydziału Prawa UwB nagrodzone

 


 

Dr hab. Katarzyna Laskowska powołana do PKA

 


 

Dr hab. Mirosława Melezini powołana do Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

 


 

IV miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 


 

Prof. dr hab. Stanisław Prutis uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

 


 

Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB został ponownie wybrany na członka Trybunału Stanu

 


 
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

 


 

Książka dr Wioletty Witoszko wyróżniona w konkursie Dziennika Gazety Prawnej

 


 

Dr Andrzej Sakowicz wśród stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


  

prof. dr hab. Leonard Etel uhonorowany medalem X-lecia Wydziału Prawa i Administracji UWM

  


 

dr hab. Grażyna B. Szczygieł, prof. UwB, powołana do Zespołu interdyscyplinarnego MNiSW

 


 

Student naszego Wydziału wśród laureatów Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski Inwestorów

 


 

Nominacja dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB, na sędziego NSA 

 


 

dr Piotr Fiedorczyk powołany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego 

 


 

Dr Piotr Pietrasz powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału w Biurze Orzecznictwa NSA

 


 

Letnia Szkoła Prawa Porównawczego US – UE otrzymała akredytację American Bar Association

 


 

Zajęcie przez naszych studentów II miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznoprawnej im. Prof. Michała Sczanieckiego

 


 

Dr hab. Halina Święczkowska odebrała nominację profesorską

 


 

Pierwsze miejsce studentki Wydziału Prawa UwB w konkursie na glosę do orzecznictwa Sadu Najwyższego

 


 

Dr hab. Grażyna B. Szczygieł, prof. UwB, powołana na członka Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”

 


 

 


 

 


 

 Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski powołany do Rady Konsultacyjnej CBA

 


  
Powołanie prof. UwB dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz na arbitra w Komisji Prawa Autorskiego

 Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 


 

Dr hab. Grażyna B. Szczygieł, prof. UwB, otrzymała Srebrny Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości RP

 


 

Powołanie dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, prof. UwB i dr. hab. Stanisława Bożyka, prof. UwB na ekspertów Komisji Nadzwyczajnej

 


 

Studenci Wydziału Prawa UwB nagrodzeni za swoje glosy

 


 

Rozprawa dr Joanny Banasiuk – nagrodzona

 


 

prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza doradcą Prokuratora Generalnego

 Dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz w składzie Kolegium NIK

 


 

Dr Jarosław Matwiejuk, prodziekan Wydziału Prawa UwB i poseł na Sejm RP, został wiceprzewodniczącym nadzwyczajnej komisji konstytucyjnej

 


 

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Ambasadorem Kongresów Polskich 

Prof. zw. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski uhonorowany

 


 

Prodziekan Wydziału Prawa UwB, dr Jarosław Matwiejuk został wybrany przez Sejm RP do Krajowej Rady Prokuratury

 


 

Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB, powołany na członka Rady Legislacyjnej XI kadencji

 


 

Dr Piotr Pietrasz powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału w Biurze Orzecznictwa NSA

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku