Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Wybory przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Kolegium Elektorów Wydziału Prawa - 8 marca 2016 r.

Białystok, 01.03.2016r.
 
OGŁOSZENIE
 
Dnia 08.03.2016r. w sali 301, w godzinach 11.00 – 12.30 odbędą się wybory na przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Kolegium Elektorów Wydziału Prawa.
 
Zgłoszenie kandydata powinno być złożone na piśmie nie później niż na 2 dni przed dniem wyborów i musi zawierać:
1) imię i nazwisko, rok studiów, numer indeksu zgłaszającego oraz jego podpis,
2) imię i nazwisko, rok studiów, numer indeksu kandydata,
3) zgodę kandydata potwierdzoną jego podpisem.
 
Pisemne zgłoszenie należy złożyć na ręcę komisji w sali 301 w następujących dniach i godzinach:
 
Środa (2.03.2016 r.) 10.00 – 12.00
Czwartek (3.03.2016 r.) 9.30 – 11.30
Piątek (4.03.2016 r.) 10.00 – 12.00
Sobota (5.03.2016 r.) 10.00 – 12.00
Niedziela (6.03.2016 r.) 10.00 – 12.00
 
 
 
Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza
 
 

 

Przewodnicząca WSKW
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku