Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Kuligowskiego

 Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22.09.2011 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 128 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności 

w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
 
uprzejmie informuje, że
 
w dniu 08.IV.2016 r. o godz. 13.30
w sali nr 216 w budynku Wydziału Prawa
w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr. Rafała Kuligowskiego
 
pt.
 
Komitet Regionów
jako organ doradczy Unii Europejskiej
 
 
Promotor:
Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
 
Recenzenci:
Dr hab. Karol Karski
Dr hab. Marek Zieliński
 
Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl
 
Białystok, dnia 26.II.2016 r.
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku