Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Kryminologia i prawo – to bezkonkurencyjne kierunki w procesie rekrutacyjnym na Uniwersytecie w Białymstoku

 

Zakończyła się rejestracja kandydatów na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci mieli do wyboru łącznie 30 kierunków studiów, a na nich – 2580 miejsc. 
Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na prawo – 557. Również rekordowa liczba chętnych zarejestrowała się na kryminologię – 502. Dużym zainteresowaniem cieszy się też bezpieczeństwo narodowe – 333.
 
Pod względem liczby osób na jedno miejsce – podobnie jak w ubiegłym roku – zdecydowany prym wiedzie kryminologia. O każde z 50 miejsc walczy ponad 10 kandydatów.  Duża jest także konkurencja – ponad 7 osób na jedno miejsce – na bezpieczeństwie narodowym oraz na administracji 5 osób na jedno miejsce.
 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają w dniu 15 lipca 2016 r. Informacje pojawią się na ich indywidualnych kontach w systemie IRK. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą miały możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów w dniach: 15 lipca oraz 18 – 20 lipca 2016 r.
 
Na kierunkach oraz specjalnościach z niewyczerpanymi limitami miejsc, w dniu 1 sierpnia 2016 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do połowy września.
 
Nadal mogą rejestrować się kandydaci na stacjonarne studia II stopnia – tu rejestracja potrwa do 25 lipca 2016 r. Chętni do studiowania na kierunkach prowadzonych w językach obcych mają czas na rejestrację do 18 – 19 sierpnia 2016 r. (w zależności od stopnia), a osoby zainteresowane studiami niestacjonarnymi – do 29 września 2016 r.
 
Wydział Prawa w roku akademickim 2016/ 2017 planuje przyjąć łącznie na studia stacjonarne I stopnia oraz na prawo 350 osób. Na studiach niestacjonarnych limity przyjęć nie obowiązują.  
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku