Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sawickiej

 Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.10.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
 
uprzejmie informuje, że
 
w dniu 06.IX.2016 r. o godz. 12.00
w sali nr 314 w budynku Wydziału Prawa
w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr Joanny Sawickiej
 
pt.
 
Charakter prawny studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 
Promotor:
Prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann
Dr hab. Jarosław Dobkowski
 
Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl
 
Białystok, dnia 29.VII.2016 r.
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku