Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mieczkowskiej

 Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
 
uprzejmie informuje, że
 
w dniu 28.IX.2016 r. o godz. 11.00
w sali nr 314 w budynku Wydziału Prawa
w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr Doroty Mieczkowskiej
 
pt.
„Zakaz prowadzenia pojazdów w polskim prawie karnym w teorii i praktyce”
 
Promotor:
Prof. dr hab. Mirosława Melezini
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Zofia Sienkiewicz
Prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański
 
Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl
 
Białystok, dnia 15.IX.2016 r.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku