Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Troje pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku laureatami stypendium dla wybitnych młodych naukowców

  

 
Troje pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku: dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, dr Joanna Banasiuk oraz dr Maciej Etel otrzymało stypendia dla wybitnych młodych naukowców w rozstrzygniętym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Stypendia przyznawane są młodym, wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej, jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W tegorocznej XI edycji konkursu stypendium otrzyma 168 osób. W konkursie zostało złożonych łącznie 1137 wniosków. Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.
 
Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej MNiSW
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku