Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr Dariusz Kużelewski odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP - Warszawa, 7 kwietnia 2018 r.

Dr Dariusz Kużelewski, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjezdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 7 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Dr Dariusz Kużelewski jest długoletnim działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pełni społecznie funkcje prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w Warszawie oraz prezesa zarządu Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. Jest również wiceprezesem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku.

Panie Doktorze serdecznie gratulujemy! 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku