Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Otwarte repozytoria publikacji i danych dla polskich naukowców

 

Szanowni Państwo,

uznanym na całym świecie sposobem dystrybucji wiedzy naukowej jest obecnie otwarty dostęp. Rozwiązania w tym zakresie są powszechnie przyjmowane i wdrażane zarówno przez instytucje naukowe oraz finansujące
badania, jak i państwa oraz instytucje międzynarodowe. W Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji na lata 2014-2020 Horyzont 2020 otwarty dostęp jest ogólną zasadą. W naszym kraju Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Chcielibyśmy przypomnieć o bezpłatnie dostępnych narzędziach umożliwiających polskim
naukowcom skuteczne i zgodne ze światowymi standardami upowszechnianie wyników ich prac.

Repozytorium CeON (https://depot.ceon.pl/) umożliwia udostępnianie wszelkiego rodzaju pełnych tekstów publikacji o charakterze naukowym, takich jak artykuły, książki czy rozdziały w monografiach wieloautorskich. Dzięki wymianie metadanych z serwisami zewnętrznymi, publikacje zamieszczone w repozytorium stają się dobrze widoczne np. w
Google Scholar, co pozwala na ich łatwe odnalezienie przez innych naukowców oraz zidentyfikowanie cytowań.

Repozytorium RepOD (https://repod.pon.edu.pl/) gromadzi z kolei zbiory danych naukowych ze wszystkich dziedzin. Każdy zbiór danych zamieszczony w repozytorium otrzymuje własny numer DOI. Ułatwia to jego późniejsze
odnalezienie i zacytowanie.


Oba repozytoria dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.


Do udostępnienia swojej publikacji lub zbioru danych wystarczy proste założenie konta.

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z repozytoriów. 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku