Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Rekrutacja na studia niestacjonarne

Zachęcamy do złożenia dokumentów na studia niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Oferujemy kształcenie na kierunkach:


➡️ Administracja,
➡️ Bezpieczeństwo Narodowe,
➡️ Kryminologia,
➡️ Prawo.

Obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 opłaty za studia niestacjonarne wynoszą:
👉 Administracja I rok - 2450 zł za semestr, 4900 zł za rok
👉 Bezpieczeństwo Narodowe I rok – 2450 zł za semestr, 4900 zł za rok
👉 Kryminologia I rok - 2450 zł za semestr, 4900 zł za rok
👉 Prawo I rok - 2450 zł za semestr, 4900 zł za rok.

Istnieje możliwość opłacania czesnego w ratach lub od roczenia terminu płatności. Wydział nie pobiera opłaty wpisowej, dodatkowych opłat za egzaminy poprawkowe oraz egzamin dyplomowy.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia socjalne oraz o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Rokrocznie Dziekan przyznaje nagrody indywidualne dla wyróżniających się studentów. Najlepsi studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne, mogą uczestniczyć – za zgodą Dziekana – w zajęciach realizowanych w ramach studiów stacjonarnych, a także brać udział w wymianie międzynarodowej, w ramach programów wymiany studenckiej Erasmus+ oraz MOST, które obejmują współpracę z ośrodkami akademickimi w całej Europie. Z pełnym przekonaniem polecamy Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jako miejsce, w którym w komfortowych warunkach można zdobyć wyższe wykształcenie.

👉 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dostępne są na stronie http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/kandydaci.php; można je również uzyskać kontaktując się mailowo 📧 wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl oraz pod ☎️ nr tel. 85 745 72 02.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku