Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Relacja z seminarium naukowego na Uniwersytecie Humboldta - Berlin, 18-21 października 2018 r.

W dniach 18-21 października 2018 r. doktoranci oraz pracownicy naukowi pod opieką Profesor E.M. Guzik - Makaruk wzięli udział w seminarium naukowym na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, zorganizowanym w ramach Niemiecko - Białorusko - Polskiego Kolokwium Prawniczego.

Projekt stanowi owoc zainicjowanej przez Uniwersytet w Białymstoku współpracy pomiędzy Uniwersytetami z trzech krajów połączonych wspólną historią: Niemiec, Białorusi i Polski. W ramach seminarium uczestnicy wygłosili referaty na temat odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i mieli okazję dyskutować wybrane problemy z tym związane.
 
Podczas pobytu w Berlinie uczestnicy seminarium odwiedzili również miejsca historyczne tj.: Muzeum Historii Niemiec, Budynek Wydziału Prawa na Uniwersytecie Humboldta, wystawę Topographie des Terrors,której jednym ze współorganizatorów jest Profesor Klaus Marxen, od lat związany z naszym Wydziałem, odznaczony Medalem Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Seminarium zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 
 
 
    
 
 
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku