Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Sylwestra Szczepana Golca

 Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
 
uprzejmie informuje, że
 
w dniu 20.XII.2018 r. o godz. 9.00
w sali nr 314 w budynku Wydziału Prawa
w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr. Sylwestra Szczepana Golca
 
pt.
 
„Zasada proporcjonalności
jako podstawa rozstrzygnięcia
sądu administracyjnego w sprawie podatkowej”
 
Promotor:
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB
Promotor pomocniczy:
Dr Grzegorz Liszewski
Recenzenci:
Dr hab. Artur J. Mudrecki, prof. AGH
Dr hab. Bogumił Pahl, UWM
 
Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl
 
Białystok, dnia 07.XII.2018 r.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku