Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Krajową Szkołą Skarbowości

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie zawarto porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Krajową Szkołą Skarbowości. Strony umowy reprezentowali: Dziekan Wydziału Prawa UwB – Pan Prof. zw. dr hab. dr.c. Emil W. Pływaczewski i Pani Ewa Mróz – pełniąca obowiązki Dyrektora KSS.


Przedmiotem porozumienia jest w szczególności realizowanie wspólnych prac badawczych, przygotowywanie projektów z zakresu skarbowości i dydaktyki, współpraca kadry dydaktycznej oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.


Umowa, stanowiąc formalną platformę urealniającą dotychczasową owocną współpracę obu podmiotów (np. w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych „Egzekucja administracyjna”), daje podstawy przyszłych, skutecznych przedsięwzięć.

 


Galeria zdjęć z uroczystości podpisania porozumienia jest dostępna na stronie KSS: www.kss.gov.pl

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku