Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Relacja z konferencji pt. „Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – Białystok, 20 listopada 2018 r.

Dnia 20 listopada 2018 r. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa UwB i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku, przy wsparciu Koła Naukowego INNOWACJA, zorganizowały konferencję z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pt. „Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

 
Konferencję otworzyła dr Małgorzata Ocytko, reprezentująca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. Gościem honorowym konferencji był Pan Jan Sobczak - Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wygłosił on referat pt. „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie rozwiązań instytucjonalnych wdrożonych przez władze polskie”. Następnie głos zabrał prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski, Prodziekan Wydziału Prawa UwB i Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, który wygłosił referat pt. „Prawo do rzetelnego procesu sądowego. Wybrane problemy z perspektywy Polski”. 
Podczas konferencji głos zabrali także:
 
- Dr Anna Tywończuk-Gieniusz (Wydział Prawa UwB) – referat pt. 
„Horyzontalne oddziaływanie gwarancji EKPC i jej znaczenie w sytuacji popełnienia zabójstwa w obronie koniecznej”,
- Mec. Michał Sykała (Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku) – referat pt. „Wybrane zagadnienia z praktyki stosowania standardów ochrony praw człowieka gwarantowanych Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”,
- Mgr Łukasz Kierznowski (Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) - referat pt. „Prawo do nauki w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Konsekwencje i praktyka w polskim porządku prawnym”,
- Mgr Wojciech Zoń (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) - referat pt. „Prawa człowieka a środowisko w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”,
 
Na koniec odbyła się dyskusja z udziałem prelegentów i publiczności. 
Wśród słuchaczy znaleźli się pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Prawa UwB, a także goście spoza Uczelni.
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku