Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Wiktorzak - Białystok, 31 stycznia 2019 r.

 Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 
Wydział Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku 
 
uprzejmie informuje, że
 
w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 11.30
w sali nr 314 w budynku Wydziału Prawa
w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr Katarzyny Wiktorzak
 
pt. 
 
„System ochrony świadka 
w polskim procesie karnym”
 
 
Promotor: 
Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
Recenzenci: 
Dr hab. Jacek R. Kosonoga, prof. Uczelni Łazarskiego
Dr hab. Michał P. Królikowski, prof. UW
 
 
Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl
 
Białystok, dnia 11 stycznia 2019 r.
 
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku