Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Izabeli Marii Urbaniak-Mastalerz - Białystok, 31 stycznia 2019 r.

 Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 
Wydział Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku 
 
uprzejmie informuje, że
 
w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 9.00
w sali nr 314 w budynku Wydziału Prawa
w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr Izabeli Marii Urbaniak-Mastalerz
 
pt. 
 
„Przyczyny odwoławcze 
w polskim procesie karnym”
 
Promotor: 
Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza
Promotor pomocniczy: 
Dr Katarzyna Boratyńska
Recenzenci: 
Dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG
Dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK
 
Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl
 
Białystok, dnia 11 stycznia 2019 r.
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku