Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z łaciny poza programem studiów

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów UwB do wzięcia udziału w bezpłatnych dodatkowych zajęciach językowych z łaciny, poza programem studiów w roku akademickim 2018/2019.

Na zajęciach studenci będą mieli okazję:
- poznać podstawy języka łacińskiego,
- opanować podstawowe techniki tłumaczeniowe oraz zasady korzystania ze słowników łacińsko-polskich,
- poszerzyć zasób słownictwa, zwrotów, sentencji pochodzących z języka łacińskiego, funkcjonujących w kulturze współczesnego świata.

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 19:00 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym w sali 35B (ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rejestracja na zajęciach dostępna przez platformę USOSweb od 11 lutego do 31 marca 2019 r.

Warunki zaliczenia:
- regularne uczęszczanie na zajęcia,
- aktywny udział,
- praca własna studenta.

Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia” (na wniosek uczestnika kursu).

Wszelkie pytania należy kierować do osoby prowadzącej - mgr Urszuli Tylickiej: ulatyl@uwb.edu.pl lub do sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: spnjo@uwb.edu.pl

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku