Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Praktyki w Centrum Praktyk Sądowych dla studentów III,IV i V roku Prawa (studia stacjonarne)

 

W imieniu Centrum Praktyk Sądowych Wydziału Prawa UwB zapraszamy wszystkich studentów III, IV i V roku Prawa (studia stacjonarne) do odbycia praktyk sądowych, które zaliczane są na poczet obowiązkowej praktyki studenckiej.

W ramach zajęć prowadzonych przez sędziów Sądu Rejonowego, Sądu Administracyjnego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa UwB, omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące wewnętrznej organizacji i zasad funkcjonowania sądów, w tym czynności administracyjnych i orzeczniczych sędziów, pracowników sekretariatów oraz uczestników postępowań sądowych. Przedstawione zostaną również zasady postępowania przed sądem od wszczęcia procesu do jego zakończenia oraz wszelkie czynności z zakresu organizacji pracy i zarządzania procesem sądowym, w tym przygotowanie rozprawy, przebieg posiedzenia, etapy postępowania, postępowanie dowodowe i wyrokowanie w sprawie. Ponadto omówione zostaną stany faktyczne najczęściej prowadzonych postępowań, odpowiednio w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa pracy.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość wzięcia udziału w rzeczywistych postępowaniach sądowych na sali rozpraw w Sądzie Rejonowym. Przewidywane jest również przygotowanie symulacji rozprawy z prezentacją postępowania na sali rozpraw.

W semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019 ogłoszony został nabór do grupy cywilnej i grupy administracyjnej. Zajęcia rozpoczynają się w marcu. Każda grupa liczy od 10 do 12 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 10 tygodni w godzinach popołudniowych. Ilość miejsc jest ograniczona!

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV wraz z informacją o ocenach - odpowiednio z prawa cywilnego lub z prawa administracyjnego do:

- dr Piotra Konika, na adres: p.konik@uwb.edu.pl (grupa cywilna),

- dr Dominika Kościuka, na adres: d.kosciuk@uwb.edu.pl (grupa administracyjna).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 lutego 2019 roku. Informacje o wynikach naboru oraz rozkładzie zajęć zostaną dostarczone drogą mailową do dnia 26 lutego 2019 r. 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku