Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Janusza Bonarskiego

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.01.2004r. (Dz.U. Nr 15, poz. 128 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku 

uprzejmie informuje, że 

w dniu 24.XI.2011 r. o godz. 12.00
w sali nr 314 w gmachu Wydziału Prawa
 w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Janusza Bonarskiego 

pt. 

„Regulacje prawno-finansowe a przeciwdziałanie legalizowaniu dochodów z przestępstw”

Promotor: 
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Recenzenci: 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło 
Dr hab. Joanna M. Salachna, prof. UwB

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku


Białystok, dnia 08.11.2011 r.

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku