Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Podstawy rachunkowości - bezpłatne szkolenie dla studentów prawa, administracji i europeistyki

 
Koło Naukowe Prawa Pracy zaprasza
wszystkich aktualnych studentów prawa, administracji, europeistyki
do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu
 
"Podstawy Rachunkowości"
 
Zajęcia (w wymiarze w sumie 15 godzin)
będą odbywać się na Wydziale Prawa UwB
w poniedziałki oraz w czwartki od godz. 16.30. (przez 1,5 h).
 
 
Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem z wyszczególnieniem umiejętności nabytych w trakcie szkolenia.
 
Program szkolenia obejmuje:
 
  1. Wprowadzenie- podstawowe pojęcia, definicje oraz organizacja rachunkowości
  2. Aktywa trwałe- definicja, prezentacja w bilansie, amortyzacja
  3. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
  4. Rozrachunki- krajowe, zagraniczne
  5. Księgowość materiałowa i towarowa
  6. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe, kapitały własne
  7. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne
  8. Ewidencja przychodów i kosztów
  9. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
  10. Sporządzanie sprawozdań finansowych
 
Ewentualnie uzupełnienie o temat :
Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Wszystkie tematy w oparciu o praktyczne przykłady, zadania, wzory dokumentów.
 
 
Zajęcia poprowadzi Maria Stocka - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, z kilkunastoletnim stażem na stanowisku głównej księgowej.
 
Liczba miejsc ograniczona do 20. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu mają członkowie Koła Naukowego Prawa Pracy, którzy wezmą udział w rekrutacji.
 
Zgłoszenia należy nadsyłać do dr Anety Giedrewicz-Niewińskiej do 16.11.2011r. do godz. 15.00 na adres a.niewinska@uwb.edu.pl
 
 
Uwaga !
Potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie jest mail zwrotny od dr Anety Giedrewicz-Niewińskiej.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku