Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. Leonard Etel:

"Dziękuję za zaufanie i oddane na mnie głosy." Szanowni Państwo,


chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i jako przedstawiciele społeczności akademickiej oddali na mnie głos w wyborach na rektora Uniwersytetu w Białymstoku. To dla mnie ogromny zaszczyt i powód do satysfakcji. Dołożę starań, by nie zawieść pokładanych we mnie nadziei i aby zarówno pracownicy, jak i studenci naszej Uczelni mogli za cztery lata ocenić, że był to czas dobrze wykorzystany.

Decyzja o kandydowaniu nie była dla mnie łatwa. Funkcja rektora będzie wymagała ogromnego zaangażowania na rzecz działań ogólnouczelnianych. Z pewnością nie będę w stanie równie intensywnie, jak do tej pory włączać się w przedsięwzięcia naukowe mojej macierzystej Katedry Prawa Podatkowego i Wydziału Prawa w ogóle. A to właśnie z tym Wydziałem związany był od początku mój rozwój naukowy i praca zawodowa.

 

Jestem świadomy, jak wielkie zmiany dokonały się na Wydziale Prawa UwB od początku jego istnienia. Jednostka wspaniale się rozwinęła: osiągnęliśmy bardzo wysoki, potwierdzony niezależnymi ocenami i rankingami poziom nauki i dydaktyki. Jestem niezwykle dumny, że dane mi było współuczestniczyć w tym procesie, nie tylko jako naukowcowi, ale także prodziekanowi, a potem dziekanowi.

Już za kilka miesięcy, jako rektor,  będę odpowiadał za rozwój i pozycję naukową całej naszej Uczelni. Sprawy Wydziału zawsze jednak będą leżały mi na sercu i z pewnością bardzo uważnie będę przyglądał się jego działalności, a w miarę możliwości – wspierał Państwa w dalszych przedsięwzięciach. Nie ukrywam też, że nie jest mi obojętne, jak będą zarządzały tą jednostką naukową jej nowe władze dziekańskie. Te wybory – ciągle przed Państwem.

Nie mam wątpliwości, że na Wydziale Prawa pracuje wielu wybitnych naukowców, sprawnych organizatorów, ludzi z wizją i pasją. To cechy, którymi w moim głębokim przekonaniu powinien charakteryzować się nowy dziekan. Szanując w pełni demokratyczne zasady jego wyboru i mając pełną świadomość, że to Państwo podejmiecie decyzję, pozwalam sobie przekazać Wam swoją rekomendację. Chciałbym gorąco zarekomendować kandydaturę prof. dr. hab. Emila Pływaczewskiego – kierownika Katedry Prawa Karnego. Pan Profesor ma nie tylko wybitny dorobek naukowy, ale także niezwykle bogate kontakty międzynarodowe. W dobie koniecznego umiędzynarodowienia działalności naukowej i dydaktycznej - jego ogromne doświadczenie w zakresie zdobywania grantów naukowych, realizacji projektów i współpracy międzynarodowej będzie dla Wydziału bezcenne. Znam Pana Profesora na tyle, by mieć pewność, że w nowej roli pracowałby na rzecz Wydziału z ogromnym oddaniem, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za jego kondycję w obliczu niżu demograficznego, z którego apogeum już niebawem będą borykać się szkoły wyższe. Mam nadzieję, że Pan Profesor Emil Pływaczewski zechce poddać swoją kandydaturę pod głosowanie, i że zyska Państwa aprobatę.

Raz jeszcze pragnę też podkreślić, że niezależnie od ugruntowanych przekonań własnych na temat tego, co na Uniwersytecie w Białymstoku powinno wydarzyć się w najbliższych latach, pozostaję otwarty na wszelkie pomysły i postulaty środowiska uniwersyteckiego. Gorąco zachęcam do współpracy i dialogu, a także obiecuję, że będę uważnie wsłuchiwał się w wyrażane przez Państwa opinie i oczekiwania.

Raz jeszcze dziękując za wybór – serdecznie pozdrawiam.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku