Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Erasmus+ Strona główna / Erasmus+ / Uczelnie partnerskie
UMOWY PARTNERSKIE ZAWARTE W RAMACH ERASMUS+
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2018/2019
 
 Wymiana kadry i studentów:
 
1.    AUSTRIA: Salzburg University www.uni-salzburg.at
2.    ^BELGIA: University of Leuven www.law.kuleuven.be
3.   BELGIA: Universiteit Gent www.ugent.be
4.   BUŁGARIA: “Angel Kanchev” University of Ruse www.uni-ruse.bg
5.   BUŁGARIA: University of National and World Economy www.unwe.bg
6.   CHORWACJA: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek www.unios.hr
7.   CHORWACJA: University of Rijeka www.uniri.hr
8.   CHORWACJA: Effectus College for Law and Finance www.effectus-uciliste.eu
9.   CZECHY: Škoda Auto University www.en.savs.cz 
10. CZECHY: VŠB – Technická Univerzita Ostrava www.vsb.cz 
11. CZECHY: Masarykova Univerzita www.muni.cz 
12. ESTONIA  Tallinn University of Technology www.ttu.ee
13. FINLANDIA: University of Eastern Finland www.uef.fi
14. FRANCJA: Institut d’Etudes Politiques de Rennes www.sciencespo-rennes.fr
15. FRANCJA: Université de Nîmes www.unimes.fr
16. FRANCJA: Université de Paris Nanterre www.u-paris10.fr
17. FRANCJA: Universite Paris – Est Creteil Val-De-Marne www.u-pec.fr
18. GRECJA: Aristotelio Panepistimo Thessalonikis www.auth.gr
19. HISZPANIA: Universidad Autónoma de Madrid www.uam.es
20. HISZPANIA: Universidad Carlos III De Madrid www.uc3m.es  
21. HISZPANIA: Universidad de Alicante www.ua.es
22. HISZPANIA: Universidad de Alicante www.ua.es
23. HISZPANIA: Universidad de Cordoba www.uco.es
24. HISZPANIA: Universidad de Oviedo www.uniovi.es
25. HISZPANIA: Universidad Pública de Navarra www.unavarra.es
26. HISZPANIA: Universidade de Santiago de Compostela www.usc.es
27. HISZPANIA: Universitat Rovila i Virgili www.urv.es
28. HISZPANIA: Uviversidad de Valencia www.uv.es
29. ^HISZPANIA: Universidad de Granada www.ugr.es
30. LITWA: Mykolo Romerio Universitas Vilnius www.ltu.lt
31. LITWA: Vilnius University www.vu.lt 
32. LITWA: Vytautas Magnus University Kowno www.vdu.lt
33. ŁOTWA: Baltic International Academywww.bsa.edu.lv
34. ŁOTWA: School of Business Administration Turiba www.turiba.lv
35. ŁOTWA: University of Latvia www.lu.lv
36. NIEMCY: Hochschule Osnabrueck – University of Applied Sciences www.hs-osnabrueck.de
37. NIEMCY: Humboldt-Universität zu Berlin www.hu-berlin.de
38. NIEMCY: M. Luther-Universität Halle-Wittenberg www.uni-halle.de
39. NIEMCY: Universität Bielefeld www.uni-bielefeld.de
40. NIEMCY: Universität Hamburgwww.uni-hamburg.de
41. NIEMCY: Universität Münster www.uni-munster.de
42. NORWEGIA: The Arctic University of Norway www.en.uit.no
43. PORTUGALIA: Universidad Catolica Portuguesa-Porto www.porto.ucp.pt
44. PORTUGALIA: Universidade de Lisboa www.ulisboa.pt 
45. PORTUGALIA: Universidade do Minho www.uminho.pt
46. RUMUNIA : "Lucian-Blaga" University of Sibiu www.ulbsibiu.ro
47. SŁOWACJA: Comenius University in Bratislava www.uniba.sk
48. SŁOWENIA: University of Maribor www.uni-mb.si
49. SZWECJA: Örebro University www.oru.se/english/
50. TURCJA: Anadolu University www.anadolu.edu.tr
51. TURCJA: Bahçeşehir University www.bahcesehir.edu.tr
52. TURCJA: Haccetepe University www.hacettepe.edu.tr 
53. TURCJA: Ondokuz Mayıs University www.omu.edu.tr
54. TURCJA: Ozyegin University www.ozyegin.edu.tr
55. TURCJA: Sakarya University www.sakarya.edu.tr
56. TURCJA: Turkisch- Deutsche Universität www.tau.edu.tr
57. TURCJA: Yeditepe University www.yeditepe.edu.tr
58. WĘGRY: Eötvös Lorand University www.elte.hu
59. WĘGRY: Pázmány Péter Catholic University www.ppke.hu
60. WĘGRY: University of Debrecen www.unideb.hu
61. WĘGRY: University of Szeged www.u-szeged.hu
62. WŁOCHY:  Università degli Studi di Ferrara  www.unife.it
63. WŁOCHY: Università degli Studi dell'Insubria www.uninsubria.it
64. WŁOCHY: Università degli Studi di Bari www.uniba.it
65. WŁOCHY: Universita degli Studi Di Cagliari www.unica.it
66. WŁOCHY: Universita Degli Studi di Napoli Federico II http://www.unina.it/
67. WŁOCHY: Universita Europea www.universitaeuropeadiroma.it
68. WŁOCHY: University "Kore" of Enna www.unikore.it
69. WŁOCHY:  LUMSA Universita www.lumsa.it
70. WŁOCHY:  Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" www.unina2.it
71. WŁOCHY:  Universita' degli Studi di Palermo www.unipa.it
72. WŁOCHY:  Universita del Salento www.unisalento.it
^ uczelnia oferuje szeroką ofertę dla kierunku kryminologia
 
 
Wymiana kadry:
73. SŁOWENIA: Univerza v Ljubljani www.uni-lj.si/
74. SZWECJA Orebro University www.oru.se
75. WIELKA BRYTANIA University of Chester www.chester.ac.uk
76. WIELKA BRYTANIA: University of West London www.uwl.ac.ukb     
 
Wymiana studentów:
77. NIEMCY: Universität Hamburg www.uni-hamburg.de
78. *SZWAJCARIA: Universität Bern www.unibe.ch
79. *SZWAJCARIA: Université de Fribourg www.unifr.ch
 
 * Wymiana ze Szwajcarią na podstawie programu Swiss Mobility
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku