Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Opiekunowie lat studiów Strona główna / Opiekunowie lat studiów
                                                                            
Opiekunowie lat studiów niestacjonarnych
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
w roku akademickim 2018/2019
 
 
I rok Administracji pierwszego stopnia  dr Dominik Kościuk
                                                           e-mail:d.kosciuk@uwb.edu.pl
II rok Administracji pierwszego stopnia  dr Andrzej Jackiewicz
                                                           e-mail: jackiewicz@uwb.edu.pl
III rok Administracji pierwszego stopnia  mgr Wojciech Zoń
                                                           e-mail: w.zon@uwb.edu.pl
I rok Administracji drugiego stopnia dr  Arkadiusz Bieliński
                                                           e-mail: a.bielinski@uwb.edu.pl
II rok Administracji drugiego stopnia dr  Artur Olechno
                                                           e-mail: a.olechno@uwb.edu.pl
I, II, III rok Bezpieczeństwa Narodowego pierwszego stopnia dr hab. Paweł Szuszczyński, prof.UwB
                                                           e-mail: p.szuszczynski@uwb.edu.pl
I i II rok Bezpieczeństwa Narodowego drugiego stopnia dr hab. Paweł Szuszczyński, prof.UwB
                                                           e-mail:p.szuszczynski@uwb.edu.pl        
I rok Kryminologii pierwszego stopnia dr Justyna Konikowska-Kuczyńska
II rok Kryminologii pierwszego stopnia dr Karol Kuźmicz
III rok Kryminologii pierwszego stopnia dr Joanna Huzarska
                                                           e-mail: huzarska@uwb.edu.pl
I i II rok Kryminologii drugiego stopnia dr Dariusz Kużelewski
                                                           e-mail: d.kuzelewski@uwb.edu.pl
I rok Prawa                                        dr  Urszula Drozdowska
II rok Prawa                                       dr  Maciej Pannert
                                                           e-mail: pannert@uwb.edu.pl
III rok Prawa                                      dr  Iwona Wrońska
                                                           e-mail: wronska@uwb.edu.pl
IV rok Prawa                                     dr  Piotr Konik
                                                           e-mail: konik@uwb.edu.pl
V rok Prawa                                       dr  Marta Andruszkiewicz

                                                           e-mail: andruszkiewicz@uwb.edu.pl 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku