Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia podyplomowe Strona główna / Studia podyplomowe
Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do czesnego mieszkańców województwa podlaskiego
w wysokości aż do 90% wartości czesnego. Każdy zainteresowany dofinansowaniem indywidualnie rejestruje się w
Bazie Usług Rozwojowych następnie wypełnia formularz zgłoszeniowy ze strony https://bonynaszkolenia.pl/, gdzie również znajdują się informacje szczegółowe. 
 

 

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

ROZPOCZNIE SIĘ NA POCZĄTKU CZERWCA 2019 R.

 
Studia Podyplomowe realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym
w Białymstoku

Studia Podyplomowe Prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia –szczegółowe informacje w zakładce
 

  

Studia Podyplomowe realizowane na zamówienie podmiotów zewnętrznych

 
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

   
 
Kontakt:
Sekretariat Studiów Podyplomowych (pok.202)
poniedziałek – środa oraz piątek 10.00-14.00
czwartek - nieczynne
soboty zjazdowe studiów podyplomowych - 9.00 - 12.00
tel. 85 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 


 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych
z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb
.

              Dziekan Wydziału Prawa
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku